Samarbejde i fælles Google docs i afleveringsværktøjet

I afleveringsværktøjet har du som studerende mulighed for at samarbejde i et fælles Google docs som kladde indtil aflevering. Her i vejledningen gennemgåes hvordan.

I vejledningen forudsættes det, at underviser har sat afleveringen op til gruppeaflevering.

Det forudsættes at underviser har oprettet en afleveringsopgave.

 

Først vises hvordan man som studerende opretter et fælles Google docs til samarbejde i gruppen. Dernæst hvordan man tilgår dokumentet som andet gruppemedlem.

1. Vælg først din gruppe (her er rumgrupper brugt til gruppeinddeling):

2. Vælg "besvar opgave":

3. Under tilføj fil vælges "Google drev":

4. Find dit Google Docs i dit google drev og tryk "vælg":

5. Dokumentet ligger her. Tryk nu "gem som kladde". Hvis du trykker send, så afleveres opgaven til underviser, det skal du ikke idet I jo vil samarbejde i det som kladde.

Her vises hvordan studerende i gruppen kan tilgå det fælles Google Docs dokument:

6. Vælg "rediger"  når du går ind på afleveringsopgaven som er stillet af underviser:

7. Gå ind i de 3 prikker og vælg "rediger":

8. Du kan nu blive bedt om at logge på din Absalon Google konto:

Nu har du adgang til det fælles google docs dokument. I gruppen kan alle skrive samtidigt.

9. Når I er færdige med kladden skal én af jer sende trykke "send" for at aflevere opgaven