Deling af Google dokumenter

Hvordan deler man Google dokumenter?

Når man har åbnet et Google dokument, deles dokumentet automatisk med de personer, som har adgang til den folder, som man åbner dokumentet i. 

Man kan give flere personer adgang til et dokument på Google Drev ved at højre-klikke på dokumentet i arkivet. Via en pop-down kan trykke på funktionen "Del" (se den røde cirkel):

Derefter angiver man Absalon e-mail adresser på de personer, som man vil dele dokumentet med, og trykker "Udfør" i den nedenstående pop-up:

Du har nu en række delingsmuligheder som bliver gennemgået herunder:

Bemærk delingsindstillingen er her sat til følgende:

1. er Ejer

2. er redaktør

3. her henter du link til nuværende delingsindstillinger

4. Her kan du ændre delingsindstillinger

5. Tryk udfør nur du er færdig med at sætte dine indstillinger.

 

Lad os se på følgende indstilling:

6. Vælg om han/hun skal fortsat have redaktør rolle eller læserolle. Redaktørrolle vil sige man kan redigere i dokumentet sammen med ejer. Læserolle vil sige kun læse.

7. Vælg om du vil give ham/hende midlertidig adgang, gør til ejer eller fjern vedkommende. Midlertidig adgang vil sige kun kommentar- og læseadgang. Gøres til ejer vil sige hun/han overtager dine ejerrettigheder, du gøres dermed ikke længere til ejer

Lad os se på Rediger indstillingen:

8. Denne er sat til "alle med linket har læseadgang". Du kan vælge at alle med linket skal have redaktøradgang eller fortsat læseadgang

Du kan også vælge at ændre på hvem der skal have adgang:

9. Vælger du begrænset giver du enkeltpersoner adgang med mail.

10. Vælger du Professionshøjskolen Absalon er det alle med linket til Professionshøjskolen Absalon som har adgang.

11. Vælger du Alle med linket, er det alle på nettet der har adgang.