Muligheder for fjernundervisning

Hvad gør vi når vi ikke kan mødes fysisk?
Som bruger på Absalon er itslearning det primære planlægnings- og kommunikationsværktøj mellem studerende og undervisere. Sådan vil det også være, når den planlagte undervisning ikke kan afholdes i et fysisk undervisningslokale. Alle nedenstående muligheder kan anvendes af både undervisere og studerende.

Produktion af asynkron undervisningsmateriale:
Brug ressourcerne og aktiviteterne i itslearning og værktøjerne i Skoletube til at gennemføre undervisning og producere undervisningsmateriale. I kan få mere information om hvordan man kan producere video med smartphone og skærmoptagelser her.

Deling af undervisningsmateriale
Brug din personlige medieplatform medier.pha.dk til at uploade og gemme og del video, lyd og billeder direkte fra itslearning.

Planlægning og daglig kommunikation
Brug itslearning til al planlægning, gennemførsel og evaluering. Brug beskedfunktionen i itslearning til at sende beskeder til hinanden.

Projektarbejde:
Brug projektrum i itslearning gruppearbejde og når man skal samarbejde i Google Dokumenter eller Microsoft Word 365.

Online undervisning & online møder

Zoom (forudsætter vejledninger er læst - byder på mange didaktiske muligheder)
Kan benyttes til online møder samt online fjernundervisning, webinar m.m. Zoom tilbyder audio-, video- og skærmdeling, samt chat og optagelser. Endvidere understøtter Zoom også flere didaktiske funktioner og værktøjer som tavlefunktioner og opdeling af møde i arbejdsgrupper (breakouts). Alle medarbejdere og studerende kan bruge Zoom med deres Absalon-login og kan også invitere eksterne deltagere med. Man kan med sit Absalon-login invitere op til 300 deltagere til et møde.

Bemærk: Skype4Business skal kun anvendes til interne møder mellem medarbejdere. Adobe Connect kan i øjeblikket ikke anvendes til live online undervisning pga. overbelastning.