FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Der en række spørgsmål som er gået igen ang. itslearning. Disse spørgsmål vil blive besvaret herinde efterhånden som vi bliver i stand til at svarer på dem.

Generelle spørgsmål

Når du åbner en fil, så højreklik på musen eller dit tastatur, så kommer denne mulighed op:

"Åben link i nyt vindue": Herved åbner du fx filen i et nyt vindue i Browseren. Derved har du to faner åbnet i din browser på samme tid (du kan have mange faner åbne på samme tid hvis du ønsker), og når du er færdig med at arbejde med filen, forbliver din fane hvor du har åbnet Planer åben og tilgængelig:

Hvordan kan jeg printe en holdliste/deltagerliste fra itslearning rum ud i Excel?

Der er ikke en oplagt måde hvorved man kan printe en holdliste/deltagerliste fra itslearning ud, men der er en workaround som måske kan hjælpe jer:

Gå ind under "status og opfølgning" i det rum hvor du gerne vil printe en holdliste/deltagerliste ud

Gå ind under "Statusrapport".

Her får du en liste over deltagere, status for aktivitet mm. Det vi er interesseret i er Excel, tryk derfor på "Vis i Excel".

Du får nu deltagere ud i Excel sammen med kolonnerne "Fuldførelse af opgaver" samt "Status". De sidste to kan du slette.

Hvilken plagieringskontrol bruger It's Learning og hvordan?

It's Learning bruger Urkund til at tjekke opgaver for plagiering.

Plagieringskontrollen tjekker på:

 • It's Learning, både med tidligere afleverede opgaver og opgaver afleveret i et andet rum.
 • Internettet
 • Videns- og forskningsdatabaser

Den tjekker muligvis også andre steder, men dette er hvad vi har testet med indtil videre.

Alle karaktergivende opgaver skal dog fortsat kører gennem WiseFlow som også har plagieringskontrol.

Hvordan med oplæring af timelærere i itslearning?

Uddannelserne står selv for at introducere timelærere til itslearning.

I Digital stiller vi et 30 minutters onboarding forløb til rådighed som de kan gå igennem inde i itslearning, samt vejledninger til hvordan de skal gøre. 

Er sandkassen til undervisere baseret på uddannelsens uddannelsesskabelon?

Sandkassen til undervisere er baseret på de uddannelsesspecifikke skabeloner. Sandkassen er tiltænkt til eksperimentering og læring, og til at opbygge ressourcer som skal bruges til undervisningen.

Mine OneDrive dokumenter er udløbet?

Dette skyldes at du manuelt har delt dine OneDrive dokumenter uden for Absalon. Når du gør dette, så siger du også ja til, at de kun er delt i 30 dage, og du overskriver dermed de delingsindstillinger der ellers måtte være sat.

Som udgangspunkt, så er dine filer i OneDrive kun delt internt når du integrere dem i itslearning. Skal du dele med eksterne samarbejdspartnere ude af organisationen, så anbefaler vi at du i stedet bruger Google Drev, da der er en begrænsning i OneDrive som gør at de kun kan deles offentligt i 30 dage af gangen.

Alle haradgang til Fronter til og med d. 31/12-2019. Den videre plan for adgang til historisk data er under udarbejdelse, og i hører nærmere når dette bliver fastlagt.

Hvor mange skabeloner kan vi få på uddannelsen?

Der bliver kun lavet en skabelon til hver uddannelse. Dette er hvad der er teknisk muligt i forhold til organisationens struktur og It's Learnings funktionaliteter ift. integrationer o.l.

Spørgsmål til rum i itslearning

Hvordan finder jeg arkiverede rum?

Lige nu kan du finde arkiverede rum via web, dvs. på din PC. Det er ikke muligt at finde arkiverede rum via App, dvs. via tablet eller smartphone.

1. Gå ind i rum

2. Vælg "Alle rum"

3. Vælg "arkiverede rum"

Spørgsmål til Planer i itslearning

Mine planer er tilsyneladende blevet væk, hvad gør jeg? 1 Forklaring og løsning

Dine Planer kan IKKE blive væk i itslearning. Oftest kan forvirringen skyldes at man ikke lige forstår itslearnings logik: Alle Planer vises som udgangspunkt som "Alle forestående" - dvs. de Planer der vises er aktuelle og kommende. Ønsker du at få vist en Plan hvor datoen er fra før i dag, altså fx hvor datoer er sat til tidligere end i dag, skal du i din visning af Planer i stedet vælge "Alle"- se billede ovenfor.

Mine planer er tilsyneladende blevet væk, hvad gør jeg? 2 Forklaring og løsning

En anden forklaring kan være at du har smidt dine Planer i rummets skraldespand. Det sker der som regel ikke noget ved.

Hvis du har smidt noget i rummets skraldespand, skal du først gå ind i skraldespanden som vist ovenfor.

1. I skraldespanden kan du se slettede "elementer" og slettede "Planer". Vælg fx Planer.

2. Marker derefter den Plan du vil gendanne, og tryk "gendan".

Din Plan er nu gendannet til rummets Plan. Herefter kan du flytte Planen til dets korrekte oprindelsessted. Se her hvordan du gør det.

Hvordan får praktikvejledere / kliniske vejledere adgang til materiale i itslearning?

Alt samarbejde mellem studerende, undervisere og praktikvejledere / kliniske vejledere skal ske i Praktikportalen. Praktikvejledere/Kliniske vejledere får altså ikke adgang til itslearning.

Undervisere har mulighed for at dele et link til en html-baseret se adgang til den studerendes undervisningsplaner. Eksterne vil kunne se planen, men ikke tilgå ressourcer og aktiviteter (pga. copy-dan/GDRP) Se et eksempel her: https://phabsalon.itslearning.com/planner/BpAM8JgnjkSqXp1V3nKKIA

Find vejledning til hvordan du selv gør her.

I øvrigt kan den studerende bruge itslearnings e-portfolie og give adgang til dele af det til fx underviser og praktikvejleder.

 

Kalender-spørgsmål

Hvorfor kan jeg ikke se min skemabrik fra TimeEdit i itslearning?

For at en skemabrik fra TimeEdit vises for et rum i itslearning, så skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Skemabrikken skal være koblet til samme SIS-aktivitet som rummet er blevet oprettet på baggrund af.
  • (Det er således ikke nok at skemabrikken er koblet på stamholdet, det skal være koblet på det den SIS-aktivitet som er lavet for det pågældende modul eller semester).
 • Der skal være mindst 1 person på skemabrikken. Enten en underviser eller et hold med studerende på.
  • (Er der kun koblet et hold uden deltagere på skemabrikken, så bliver den ikke vist i itslearning).
Jeg kan som underviser ikke koble planer til den rigtige begivenhed i itslearning kalenderen. Når jeg prøver, så står der at begivenheden allerede er i brug. Hvad gør jeg?

Scenarie:

Underviser1 kan ikke koble sine planer til den rigtige begivenhed. Når underviseren prøver, så står der at begivenheden allerede er i brug.

Årsag:

En anden underviser2 har koblet alle begivenhederne fra den dag til sin egen plan, i stedet for kun det tidsrum som underviseren skal bruge.

Løsning:

Underviser1 skal finde den plan som begivenheden er koblet på, og herefter rydde dato og indsætte begivenheden med det korrekte tidsrum. Herefter kan underviseren koble sin egen plan på begivenheden med et andet tidsrum.

Se her hvordan du kobler begivenheder til dine planer i itslearning (punkt 7-10)

Hvornår slår ændringer i TimeEdit igennem i itslearning?

Ændringer der bliver tastet i TimeEdit slår automatisk igennem i itslearning, men hvornår den slår igennem, afhænger af hvornår skemabrikken ligger.

Ændringer i TimeEdit på en skemabrik som ligger inden for de næste 14 dage, bliver opdateret i itslearning hver anden time.

Ændringer i TimeEdit som ligger på en skemabrik efter 14 dage, bliver opdateret hver nat.

Hvorfor kan jeg ikke se min plan i kalenderen?

Udfordring: Underviser opretter planer og indsætter manuelle datoer derved kommer planen ikke med over i kalenderen.

Svar:

Når du har oprettet en plan i itslearning, SKAL den være koblet på en begivenhed for at blive vist i kalenderen. Med andre ord vil planer, hvor man manuelt har skrevet start og sluttidspunkt i ”Tilføj Dato”, ikke blive vist i den studerendes kalender.

Der er to måder, hvorpå begivenheder kan oprettes i itslearning:

 1. Begivenheder kan enten være blevet oprettet i TimeEdit, hvor der er knyttet et undervisningslokale til. TimeEdit synkroniserer sine oprettede timebrikker med itslearning. Bemærk: hver anden time synkroniseres skemabrikker 14 dage frem, og hver nat synkroniseres øvrige datoer.
 2. Derudover kan man oprette manuelle begivenheder i itslearning til f.eks. praktikperioder eller hjemmeopgaver, hvor der ikke er knyttet et undervisningslokale til. Her vil det være en god idé at oprette manuelle begivenheder i itslearning, og efterfølgende koble dem til en plan. Derved vil perioder, hvor den studerende ikke har undervisning på campus, men er bundet til forskellige former for undervisnings- eller praktikforløb, kunne fremgå i den studerendes kalender.

Læs her mere i vejledningen ”Sådan arbejder du med planer”.

Hvorfor kan jeg ikke se mit itslearning rum i itslearning kalenderen?

Det handler højst sandsynligt om at rummet ikke er blevet stjernemarkeret. Du stjernemarkerer et rum på følgende måde:

1. Vælg "rum"

2. Vælg "alle rum"

3. Stjernemarker rum her.

Bemærk: Rum kan kun ses på App på fx mobil, hvis det er stjernemarkeret.

Hvordan ændre jeg i skemabrikkerne i itslearning

Du skal ikke ændre i skemabrikkerne i itslearning. Skemabrikkerne bliver trukket fra TimeEdit af, og evt. ændringer og rettelser skal meldes til Planlægningsenheden, som så sørger for at opdatere dem.