Brug Zoom i forbindelse med online mundtlig prøve (for studerende)

Zoom gør det muligt at afholde online mundtlig prøve, hvor eksaminator, censor og studerende i en brugervenlig platform kan deltage.

Absalon har valgt den version af Zoom, der er leveret af DeiC via NorduNet. Denne version af Zoom afvikles på skandinaviske servere og tilbyder derfor Absalons medarbejdere og studerende en sikker digital platform til fjernundervisning, møder og online mundtlige prøver.

Læs mere om 'Zoom og IT-sikkerhed'

Vi anbefaler, at du installerer Zoom på din computer. Det giver dig den fordel, at du kan se alle deltagerne i prøven på én gang. Læs mere i denne vejledning: Installer Zoom klienten

Du kan altid teste dit Zoom setup på, så du er sikker på at lyd og video virker.

Test Zoomlyd og -billede her: zoomtest.pha.dk.

2. Afholdelse af prøve

2.1.   Du skal være bekendt med nødproceduren for online mundtlige prøver (nødproceduren er beskrevet nederst i dette dokument). 

Du skal derfor i starten af prøven notere det møde-ID, som eksaminator og censor oplyser dig om.

2.2.  Når du er lukket ind til prøven, har du følgende muligheder:

  1. Tænd og sluk for din mikrofon
  2. Tænd og sluk for dit kamera
  3. Share Screen hvis du vil dele noget fra din egen skærm
  4. Her kan du vælge den skærm eller det vindue, som du vil dele med censor og eksaminator.

2.3.   Mens eksaminator og censor voterer, bliver du midlertidigt sendt tilbage til venteværelset, hvor du venter.

2.4.   Når din bedømmelse er klar, hentes du ind i prøverummet igen.

2.5.   Når eksamination, votering og tilbagemelding er overstået, bliver du sendt ud i venteværelset igen og kan lukke Zoom.

3. Nødprocedure for online mundtlig prøve

Hvis prøven af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen, skal du følge nødproceduren uden unødigt ophold.

  1. Ring op til : +45 89 88 37 88
  2. Indtast mødekoden (kun tal), som du har noteret sammen med eksaminator ved prøvens start, fortsæt ved at trykke på '#’
  3. Tryk på ‘#’ for at springe ’Participant ID’ over.
  4. Du deltager nu i prøven via din telefon, og kan deltage med lyd.