Editor

Rich Text Editor kan benyttes alle de steder, hvor der er tekstfelter, som tillader redigering, f.eks. i Planer, ressourcer og aktiviteter, projektrum, portfolio mm.

Der er mange funktioner i editoren. For at gøre denne vejledning mere overskuelig, har vi derfor delt de forskellige muligheder op i 6 grupperinger, hvor vi forklare hvad hver knaps funktion er:

Grupperingerne kan tilnærmelsesvis sige at dække over:

Standard indstillinger
 1. Skrifttype
  Her kan du skifte mellem de forskellige skrifttyper der er tilgængelig i itslearning
 2. Størrelse
  Ændre størrelsen på det du skriver eller den markerede tekst.
 3. Fed - Bolean
  Skriv med fed skrift, eller ændre den markerede tekst til fed skrift.
 4. Kursiv - Italic
  Skriv med kursiv eller ændre den markede tekst til kursiv tekst.
 5. Understregning - Underline
  Skriv med understregning eller ændre den markede tekst til at have understregning.
Formatering
 1. Tekstfarve
  Her kan du ændre tekstfarven for det du skriver eller den markerede tekst.
 2. Baggrundsfarve
  Her kan du ændre baggrundsfarven for det du skriver eller den markerede tekst.
 3. Symboler
  Her kan du indsætte forskellige symboler, f.eks. tyske tegn og lignende.
 4. Venstrejustering
  Med denne funktion bliver det du skriver eller har markeret venstrestillet.
 5. Midterjustering
  Med denne funktion bliver det du skriver eller har markeret midterstillet.
 6. Højrejustering
  Med denne funktion bliver det du skriver eller har markeret højrestillet.
 7. Lige margener
  Med denne funktion vil den lave lige margener i det du skriver eller har markeret. Det betyder at den vil fylde lignerne helt ud og justere på mellemrummet mellem ordene for at få det til at passe.
Justering
 1. Sænket skrift
  Giver dig mulighed for at lave sænket skrift som f.eks. ved angivelse af kemiske formler som H2O eller CO2.
 2. Hævet skrift
  Giver dig mulighed for at lave hævet skrift som f.eks. ved at angive potenser i matematiske formler, f.eks.: 102 + 202 = 500.
 3. Formindsk indrykning
  Rykker det du skriver eller har markeret til venstre.
 4. Forøg indrykning
  Rykker det du skriver eller har markeret til højre.
 5. Opstilling med tal
  Starter en opstilling med tal som demonstreret på denne side.
 6. Opstilling med punkter
  Starter en punktopstilling.
Advancerede indstillinger

1.   Link

Når man skal indsætte et link, så kan man enten skrive en tekst og markere den, hvorefter man trykker på knappen, eller trykke direkte på knappen. Begge dele vil åbne et nyt vindue hvor man kan vælge indstillinger for ens links.

I vinduet er der tre faner, vi kigger dog kun nærmere på den første fane 'Oplysninger om link'.

I fanen 'Oplysninger om link' skal man først vælge hvilken type link det er:

 • Internetadresse - et link til et andet sted på internettet.
 • Hyperlink til bogmærke i teksten - Også kendt som 'anchorlink', et link der tager en hen til et bestemt sted på samme side hvor man har oprettet et 'bogmærke'.
 • Email - Et link som åbner en mailformular i brugerens mailprogram.
 • OBS: For at lave bogmærker, så skal du først oprette dem i teksten ved at bruge flaget til venstre (Punkt 12 i billedet ovenover). Du kan læse mere om dette i punkt 12.

Indsæt link til en internetadresse

Vælges linktypen 'internetadresse' så har man mulighed for at angive 'Protokol' og selve 'internetadressen'. Så længe der er snak om hjemmesider, så skal protokol bare blive stående på 'https://'. Herefter indsætter man linket i feltet 'internetadresse'.

Tryk herefter på 'OK'.

Indsæt link til en email

Vælges linktypen 'E-mail', så har du mulighed for at lave et link som åbner brugerens mailprogram og starter en kladde for en ny mail til den angivne email-adresse. Du har her mulighed for at skrive hvilket emne der skal stå på mailen, og hvad den skal indeholde af brødtekst.

Brugeren har dog altid mulighed for at rette dette til, inden de sender mailen gennem deres mailprogram.

Tryk herefter på 'OK'.

2.   Tabel

Når du skal lave en tabel, så kan du bruge tabel-knappen. Dette åbner et vindue med to faner. Her tager vi kun udgangspunkt i den første fane, da den indeholder alle basisinformationerne for en tabel.

I fanen 'Egenskaber for tabel' har du mulighed for at angive:

 • Rækker - antallet af vandrette rækker med felter.
 • Kolonner - antallet af lodrette rækker med felter.
 • Bredde - angiver hvor bred visningen af tabellen skal være (angives i pixels, behøver ikke at være sat).
 • Højde - angiver hvor høj visningen af tabellen skal være (angives i pixels, behøver ikke at være sat).
 • Overskrifter - angive placeringen af overskrifter. kan være enten i første række, første kolonne eller begge.
 • Justering - angiver om indholdet i cellerne skal være centreret, højre- eller venstrestillet.
 • Celleafstand - angiver hvor meget mellemrum der skal være mellem cellerne/felterne (angives i pixels, behøver ikke at være sat).
 • Cellemargen - angiver hvor stor afstand der skal være mellem cellens kant og indholdet i cellen (angives i pixels, behøver ikke at være sat).
 • Rammebredde - angiver hvor bred rammen omkring tabellen skal være (angives i pixels, behøver ikke at være sat).
 • Titel - den angivne titel vil være centreret ovenover tabellen (behøver ikke være sat).

Det sidste felt 'Resumé' er et felt som kun er synligt for screenreaders. Feltet er kun beregnet til hvis man har synshæmmede studerende som bruger screenreaders til at læse internetsider. Den information man indtaster i dette felt vil således bliver læst op for den studerende forud for informationerne i tabellen.

Tryk herefter på 'OK'.

3.   Humørikon

Denne knap åbner et vindue hvor der er mulighed for at indsætte forskellige humørikoner.

4.   Trælink

Trælink giver mulighed for at linke til en bestemt mappe eller fil fra et bestemt rum.

OBS: Du kan kun linke til mapper og filer, og ikke til forskellige steder i et rum.

For at starte, skal du trykke på trælink-knappen. Dette åbner et vindue hvor du skal vælge hvilket rum den mappe eller fil du vil linke til, er i.

Efter at du har valgt rummet, skal du så vælge den ønskede fil eller mappe.

Tryk herefter på 'OK'

OBS:

 • Du kan kun linke til mapper og filer, og ikke til forskellige steder i et rum.
 • Hvis de studerende ikke har adgang til mappen eller filens placering, så vil de ikke kunne se den, selvom at du laver et trælink.

5.   Fil fra 'Dine webfiler'

Denne knap giver dig mulighed for at tilføje filer fra 'Dine filer'.

'Dine filer' er de filer du har liggende på din itslearning konto. Du kan se dem ved at trykke på dit navn oppe i højre hjørne og efterfølgende 'Dine filer'.

6.   Billede

Denne knap giver dig mulighed for at tilføje et billede ind i teksteditoren.

Når du trykker på knappen, så bliver der åbnet et nyt vindue.

Her har du mulighed for at tilføje billedet på to måder:

 1. Overfør og indsæt - Her vælger du et billede fra din computer og uploader det. Her kan du også vælge om der skal være tekstombrydning, altså om billedet skal være til venstre med tekst på højre side eller modsat, og du kan vælge om der skal være en ramme omkring billedet.
 2. Indsæt URL-adresse til billede - Her indsætter du linket til et billede på internetttet. Her kan du også vælge om der skal være tekstombrydning, altså om billedet skal være til venstre med tekst på højre side eller modsat, og du kan vælge om der skal være en ramme omkring billedet.

De billeder du uploader bliver liggende i itslearning. Du har mulighed for at oprette mapper og skabe en struktur for dine billeder så du altid har overblik over dem.

7.   Ny lydoptagelse

Her har du mulighed for at optage lyd direkte gennem din enhed (f.eks. bærbar, telefon, tablet o.l.) eller uploade en lydfil.

Når du trykker på knappen, så åbner der sig et nyt vindue. I vinduet er der to faneblade:

 1. Optag
 2. Overfør

'Optag' er der hvor du kan optage lyd gennem din enhed. Du skal bare trykke på den grønne 'optag' knap i bunden. Du skal optage i mindst 10 sekunder før du kan stoppe optagelsen igen. Når du er færdig med at optage, så trykker på du på 'stop' hvorefter du bliver bedt om at navngive din optagelse og trykke gem.

'Overfør' er hvis du allerede har en optagelse som du vil have lagt op. Her kan du trække en lydfil fra din computer og ind i feltet, eller trykke på den grønne 'overfør en optagelse' knap, og vælge lydfilen på din computer.

8.   Ny videooptagelse

Her har du mulighed for at optage en video direkte gennem din enhed (f.eks. bærbar, telefon, tablet o.l.) eller uploade en videofil.

Når du trykker på knappen, så åbner der sig et nyt vindue. I vinduet er der to faneblade:

 1. Optag
 2. Overfør

'Optag' er der hvor du kan optage video gennem din enhed. Du skal bare trykke på den grønne 'optag' knap i bunden. Du skal optage i mindst 10 sekunder før du kan stoppe optagelsen igen. Når du er færdig med at optage, så trykker på du på 'stop' hvorefter du bliver bedt om at navngive din optagelse og trykke gem.

'Overfør' er hvis du allerede har en optagelse som du vil have lagt op. Her kan du trække en videofil fra din computer og ind i feltet, eller trykke på den grønne 'overfør en optagelse' knap, og vælge videofilen på din computer.

9.   WIRIS-editor

WIRIS-editoren er en editor til advancerede formler som f.eks. fra matematik, kemi og fysik.

Når du trykker på knappen, så vil der åbne sig et vindue med WIRIS-editoren. Her har du så mulighed for at lave de advancerede formler som du har brug for.

Når du er færdig skal du bare trykke på 'OK' nede i venstre hjørne, hvorefter formlen bliver indsat i din tekst.

10.   Integrér

Integrér er en funktion som gør det muligt at indlejre indhold ind i din tekst fra andre hjemmesider, f.eks. fra YouTube, Padlet og lignende.

Det fungere ved at du f.eks. går ind på YouTube og finder den video du vil indlejre. Herefter kopiere du internetadressen fra toppen af din browser af, og indsætter den i det øverste fejl i det vindue er er åbnet op. Når du trykker 'Indsæt' vil vinduet lukke og din YouTube video vil være indlejret i din tekst.

OBS: Det er ikke alt der kan indlejres, det afhænger af om hjemmesiden i vil indlejre noget fra, understøtter oEmbed.

11.   Tilføj indhold fra tilføjelsesprogram

Denne knap giver dig mulighed for at tilføje indhold fra tilføjelsesprogrammer som er blevet integreret med itslearning.

På nuværende tidspunkt er dette kun vores nye videoplatform.

Du kan indsætte indhold fra denne ved at trykke på knappen og vælge 'Indsæt video og lyd'.

12. Tilføj bogmærke

I editoren kan du tilføje bogmærker til din tekst eller grafiske indhold.

Først så skal du enten stille dig der hvor du ønsker at oprette et bogmærke, eller markere det du ønsker at oprette et bogmærke på.

Herefter skal du trykke på flaget (punkt 12 på billeder længere oppe) og angive en titel på dit bogmærke.

Titlen er den måde du kan genkende bogmærket på, når du skal linke til det. For at se hvordan man linker til det, så læs mere i punkt 1.

Redigering og indsætning
 1. Fortryd
  Fortryd dine seneste indtastninger og ændringer.
 2. Annuller fortryd
  Hvis du har brugt fortryd-knappen og har fortrudt at du har brugt den, så kan du bruge denne knap til at genskabe de ændringer du fortrød.
 3. Klip
  Tager det markerede indhold og flytter det til udklipsholderen. Det forsvinder således fra editoren. For at sætte det ind igen, så brug CTRL/CMD + V, eller knap 5, 6 eller 7.
 4. Kopier
  Kopiere det markerede indhold til udklipsholderen. Indholdet blivet i editoren og du kan således ligge det ind flere gange med CTRL/CMD + V, eller knap 5, 6 eller 7.
 5. Sæt ind
  Almindelig indsætningsfunktion fra udklipsholderen. Denne vil prøve at medtage så meget formatering fra original-kilden som muligt, som f.eks. skrifttype, skriftstørrelse, farve osv.
 6. Indsæt som ikke formateret tekst
  En ren indsætningsfunktion fra udklipsholderen. Denne vil fjerne al det formatering den kan fra det du har i udklipsholderen, og det du sætter ind vil således bruge de indstillinger du har i editoren for skrifttype, skriftstørrelse, farve osv.
 7. Indsæt fra Word
  En indsætningsfunktion baseret på indhold fra Word. Denne vil tage formateringen fra Word og prøve at genskabe samme formatering for indholdet i editoren.
Visning og hjælp
 1. Kilde
  Giver dig mulighed for at se HTML-koden bag det indtastede i editoren. Denne funktion bør kun bruges af folk som er bekendt med HTML kode. Ligeledes så kører vi stærkt begrænset kodningstilladelser i itslearning, og der er derfor mange tags o.l. som ikke vil virke. Vi anbefaler derfor at i bruger de andre funktioner i editoren.
 2. Hjælp
  Åbner itslearnings hjælpevejledning til deres editor. Deres vejledning er dog stærkt begrænset og denne er meget mere fyldestgørende.
 3. Maksimer
  Maksimere editor-vinduet således at det fylder hele skærmen med undtagelse af topmenuen.