Portfolio-værktøjet i Itslearning - ePortfolio

Herunder finder du en vejledning til ePortfolioværktøjets tekniske funktioner i itslearning

 

Når man som studerende skal have adgang til sin ePortfolio, gør man det gennem sin profil:

1. Vælg din ePortfolio.

Ovennævnte 7 funktioner indgår i ePortfolien. De forklares herunder:

Som udgangspunkt er din ePortfolio privat. Den kan gøres tilgængelig på Internettet. Se hvordan under punkt 6.

1. "Indhold" viser din profil, hvor du kan angive oplysninger om dig selv, fx kan du lægge et billede ind.

2. Her kan du tilknytte en Blog til dig ePortfolio, ligesom du kender en Blog funktion fra andre blogs. Slår du Blog-funktionen til, vises den i din ePortfolio. Den kan fx indeholde refleksioner som du gerne vil dele med andre.

3. Her er vi inde i kernen af ePortfolioen, fordi din ePortfolio indeholder alene mapper. Her kan du administrer dine mapper i din ePortfolio.

4. Her kan du få vist din ePortfolio.

5. Her kan du administrere din ePortfolio samlet set og ikke på mappe niveau.

1. Indhold

6. Angiv titel på din ePortfolio

7. Angiv kort beskrivelse.

8. Angiv email (vær opmærksom på at din email bliver synlig hvis du åbner op for adgang).

9. Her kan man oploade billede.

10. Gem.

2. Blog

11. Blogindlæg: Viser Blogindlæg.

12. Her kan du tilføje kommentarer til din Blog.

13. Indstillinger for din Blog (se herunder "Indstillinger for Blog").

14. Her kan du få vist din Blog.

15. Her kan du tilføje Blog indlæg.

Indstillinger for Blog (jf. punkt 14)

16. Angiv titel.

17. Få vist antal af Blog og om der skal vises indlæg eller dage.

18. Angiv email adresse.

19. Angiv periode for arkivering af dine indlæg.

20. Her kan du aktivere RSS-feed. Dette anbefaler vi ikke, da RSS-feed´en overskriver indholdsvisningen på Bloggen.

21. Her kan du angive hvem der skal have adgang til din Blog. OBS: Hvis du vil gøre din Blog tilgængelig udenfor Itslearning, skal du vælge "Tilgængelig på Internettet".

22. Gem når du har sat dine indstillinger. OBS:Du kan altid redigere i dine indstillinger senere selvom du har gemt dem.

3. Mapper

23. Her kan du lave en ny mappe (se mere under "Lav ny mappe")

24. Her vises dine mapper i din ePortfolio.

25. Her vises om din mappetype er en Præsentationsportfolio eller om det er en privat mappe. Netop typen Præsentationsportfolio er nedarvet fra de rum som den studerende er medlem af. Private mapper er ikke fra rum, men oprettet af den studerende selv.

26. Status er om den er åben eller lukket.

27. Her kan du se adgangen for dine mapper. Som du kan se ovenfor, er præsentationsportfolioen fra rummet "Administrationsbachelor NY" tilgængeligt på nettet. Dette kan være man vil dele denne med brugere der ikke har adgang til Itslearning, eller om den skal være privat.

28. Evt. kommentarer kan ses her.

29 Viser om mapperne er synlige.

30. Her kan du eksportere dine mapper. Din mappe bliver nu eksporteret i ZIP format, så du kan tage den ud af Itslearning.

Lav ny mappe:

OBS: For at lave en ny mappe, så SKAL du angive både en titel (pkt. 31) OG et kort navn til linket (pkt. 33). Hvis du ikke angiver dette, så får du en fejl når du forsøger at tilføje en ny mappe.

31. Angiv titel

32. Læg dit indhold ind her. Det kan fx være begrundelser og refleksioner over dit læringsforløb. Du kan arbejde med tekst, billeder, video,lyd. Se hvordan du bruger Rich Text editoren her.

33. Her er linket til din mappe

34. Her skal du angive om du vil have din mappe vist i din ePortfolio.

35. Her kan du vælge adgang til din mappe. OBS: Skal din mappe være tilgængelig for brugere udenfor Itslearning, så skal du vælge "Tilgængelig på Internettet".

36. Du kan vælge tema for din mappe her

37. Gem dine indstillinger når du er færdig.

4. Vis din ePortfolio

Her kan du få vist din ePortfolio.

5. Indstillinger og tilladelser

38. Vælg hvilken mappe (eller Blog) der skal være din startside, når du viser ePortfolioen.

39. Vælg om du ønsker at medtage "Om mig" og "Blog" i din ePortfolio.

40. Vælg mellem flere temaer.

41. Her er linket til din ePortfolio.

42. Her kan du linke til eksterne ressourcer som så vises i din ePortfolio. Fx link til læringsressourcer der ligger udenfor Itslearning.

43. Her kan du sætte adgangen til din ePortfolio. Hvis din eller dine mapper skal kunne ses af fx. en underviser, skal du som minimum slå "Dine rum og projektrum" til. Er den sat til "Kun mig", kan ingen se din ePortfolio.

44. Tryk "gem" når du har sat dine indstillinger.