Sådan arbejder du med ressourcer og aktiviteter

Oversigt over Ressourcer og aktiviteter

Dine undervisningsmaterialer og aktiviteter er opdelt i to kategorier:

  • Ressourcer er typisk materialer du enten skriver, uploader eller påbegynder, så de studerende kan arbejde videre i dem.
  • Aktiviteter giver typisk mulighed for interaktion mellem underviser og studerende. 

Studerende kan ikke oprette Ressourcer og Aktiviteter, men opretter du en ressource eller aktivitet, kan studerende arbejde videre i det.

Alle andre "Ressourcer og Aktiviteter er beskrevet i andre IT vejledninger. 

Undervisningsmaterialer og aktiviteter tilføjes i "Ressourcer og Aktiviteter". 

1. Vælg "Tilføj ressource" for at tilføje alle ressourcer og aktiviteter, der skal anvendes i netop denne lektionsgang e.l.  

Det kan både være præsentationer, pdf-filer, noter og andre dokumenttyper og det kan være diskussionsfora, opgaver, tests og undersøgelser.