Pædagoguddannelsen - Brug af ePortfolio på Pædagoguddannelsen

Denne vejledning er udarbejdet af Pædagoguddannelsen.

På Pædagoguddannelsen bruges ePortfolio værktøjet ene og alene til underviserinitieret portfolio arbejde. Det betyder at alt underviserinitieret portfolioarbejde skal ske i itslearnings ePortfolio værktøj. Dvs. der hvor der sker interaktion mellem underviser og studerende.

Det betyder, at man som studerende gerne må lave individuelt portfolioarbejde andetsteds. Hvis man som studerende har, eller opretter egen portfolie i en anden platform, er man selvfølgelig velkommen til at forsætte med det og lægge alt det materiale der ikke skal godkendes i itslearning. I itslearning kan vi sikre data og funktionalitet, vejledninger og support. Vi kan også sikre eksport af eportfolio i HTML format.

Der ydes ikke support fra Helpdesk til andre portfolio platforme end ePortfolio-værktøjet i itslearning.

Portfoliotænkningen på Pædagoguddannelsen

Digital portfolio i It’s Learning på pædagoguddannelsen i Absalon

På pædagoguddannelsen i Absalon arbejder den studerende med en digital portfolio i itslearning. Den digitale portfolio er et læringsredskab, der undersøttter den studerendes faglige og personlige udvikling. I dette skriv præsenteres de fire forskellige portfoliobegreber i itslearning: E-portfolio, arbejdsportfoliomapper, præsentationsportfolioen og præsentationsportfoliomapper.  Tryk her for at læse mere.

Kort video der instruerer dig i brugen af e-portfolio

Se herunder en kort video der instrurerer dig i brugen af eportfolio som studerende:

Vejledning til aflevering af praktikkens præsentationsportfolio

Her finder du en vejledning for aflevering af praktikkens præsentationsportfolio:

Start med at tjekke dine indstillinger

1. Tryk på 'Indstillinger og tilladelser' i dit ePortfolio.

2. Her kan du vælge din startside for din ePortfolio

3. Her kan du vælge om du vil have 'Om mig' og 'blog' med.

4. Her kan du vælge dit overordnede tema for din ePortfolio. Et tema er kun et visuelt layout, og der kan vælges andre temaer på de enkelte portfolior hvis det ønskes.

5. Angiv et kort navn til dit portfolio. Navnet skal være unikt, så sørg for at kontrollere tilgængeligheden, så du er sikker på at det ikke allerede er brugt.

6. Her styrer du adgangen til dit ePortfolio. Dit ePortfolio skal som minimum være tilgængeligt for 'Dine rum og projektrum'.

OBS: Hvis du ønsker at dele noget af dit portfolio med eksterne, som f.eks. praktikvejledere og lignende, så skal du vælge indstillingen 'Tilgængelig på internettet'.

Du skal ikke angive en kode her. Den skal angives på de enkelte portfoliomapper. Du kan se længere nede hvordan du gør dette.

7. Når du er færdig med at sætte dine indstillinger, så tryk på 'Gem'.

Oprettelse af arbejdsportfoliomapper

1. Når du skal forberede dit ePortfolio til undervisningen, så skal du gå ind i 'Mapper'.

I E-portfolioen opretter den studerende arbejdsportfoliomapper til hvert modul og praktikforlb. Deri samler den studerende forskellige former for undervisningsmaterialer, dokumentation og refleksioner. På modulet og i praktikken kan den studerende dele materialer og refleksioner med underviser, medstuderende og praktikvejleder.

2. For at lave en arbejdsportfoliomappe, skal du trykke på 'Ny mappe'

3. Giv mappen et navn så den nemt kan identificeres. F.eks. "Modul 3 - Arbejdsportfolio".

4. Skriv en kort beskrivelse af portfolioet (ikke nødvendigt).

5. Angiv et navn til dit portfolio i feltet. Domænet skal være unikt, så kontroller tilgængeligheden. Det er også dette link du bruger til at dele dit portfolio.

6. Hvis du sætter hak her, så er arbejdsportfoliomappen synlig i menuen på dit ePortfolio

7. Her kan du styrer hvem der skal have adgang. Til arbejdsportfoliomapper skal adgangen være sat til 'Dine rum og projektrum'.

OBS: Hvis du vil dele med eksterne brugere, f.eks. praktikvejledere, så skal du gøre din arbejdsportfoliomappe 'Tilgængelig på internettet'.

8. Her kan du vælge et tema for din arbejdsportfolio. Temaet er kun det visuelle layout.

9. Tryk på 'Gem' når du er færdig.

10. Når du har gemt, så ligger din arbejdsportfoliomappe i oversigten over dine mapper. Tryk på titlen for din arbejdsportfoliomappe for at gå ind i den.

11. Tryk her for at få vist hvordan din arbejdsportfolio ser ud.

12. Tryk her for at tilføje et nyt element til din arbejdsportfolio.

13. Tryk her for at ændre indstillingerne for din arbejdsportfolio, herunder også adgang.