Indstillinger for planer

Her har du mulighed for at lave indstillinger for planer og emner i et rum. Indstillingerne herinde ændre på alle emner og planer i det rum de ændres i.

Der er tre kategorier af indstillinger: indstillinger, emnefelter og planfelter.

Indstillinger

1. Brug emne

Dette gør det muligt at oprette emner som man så kan tilføje planer til. Dette betyder at underviseren kan tematisere undervisningen f.eks. med et emne der hedder Algebra og et andet emne der hedder Ligninger.

Da der oprettes en plan per undervisningsgang, så anbefaler vi kun brug af emner der hvor der er flere undervisningsgange som falder ind under samme emne.

Vi anbefaler at denne er slået til.

2. Opret en mappe for hvert emne

Denne indstilling gør at itslearning automatisk opretter mapper så det passer med emnerne. Dette betyder at der automatisk bliver lavet en struktur for indhold i rummet i rummets ressourcer.

Vi anbefaler at denne er slået til.

3. Ressourcer og aktiviteter

Her kan man vælge om der skal være en kolonne til ressourcer og aktiviteter i planer, eller om de skal have hver deres kolonne.

Da denne indstilling har betydning for alle planer i rummet, så anbefaler vi at den er sat til 'Ét felt til ressourcer og aktiviteter', da der kan forekomme undervisningsgange hvor der ikke er tilknyttet en aktivitet. Dette er således med til at sikre at der ikke er tomme felter i planerne.

4. Aktivering af planer

Her kan man angives om planer skal aktiveres manuelt eller automatisk.

Ved automatisk kan man angive om planen skal være tilgængelig:

  • Når planen starter (altså samme dag som undervisningen)
  • 2 dage før undervisningen
  • 1 uge før undervisningen
  • 2 uger før undervisningen

Som udgangspunkt så anbefaler vi at planer altid er aktive hvis de er klar, så de studerende kan få sig et samlet overblik over den kommende undervisning.

Derfor er vores anbefaling også at de skal aktiveres og deaktiveres manuelt, så underviseren kan deaktivere en plan hvis den endnu ikke er klar.

5. Standardstatus for plan

Vi anbefaler at en plan som standard altid er aktiv. En undervisere kan deaktivere den manuelt hvis der er et særligt behov for det.

6. Aktiver forbundne elementer når planen aktiveres

Vi anbefaler at dette altid er slået til. Dette betyder at hvis en undervisere har sat en mappe op i en deaktiveret plan og vælger at aktivere den, så er alle ressourcer, opgaver og lignende også aktive når planen er aktive. Er dette ikke slået til, så skal underviseren aktivere disse enkeltvis efterfølgende.

7. Anonym adgang

Dette giver mulighed for at underviseren kan dele planen udadtil. F.eks. til eksterne vejledere, kliniske vejledere eller praktikvejledere. Når der sættes et flueben her. så vil der komme en knap til at kopiere et offentligt link. Via dette link kan brugere udenfor itslearning således se hvad der står i planer med undervisningsgange og hvad der ligger i ressourcer.

Via det offentlige link er det kun selve oversigten de kan se. De kan således ikke se indholdet i ressourcer og aktiviteter.

Emnefelter

1. Titel

Her kan titlen (overskriften på feltet) ændres.

Hvis titlen ('Emne' på ovenstående billede) ændres, så ændres det hele vejen gennem rummet plan. Knappen i rummets plan 'Tilføj Emne' vil således komme til at hedde 'Tilføj XXXX' alt efter hvad i ændre det til.

Det er vigtigt at pointere at hvis man ændre i standard-titlerne, så bliver de ikke automatisk oversat, for brugere som har itslearning på engelsk.

2. Type

For emner er der kun 2 forskellige typer: Titel og tekst.

Der kan kun være en titel i et emne og alle andre felter vil automatisk være tekstfelter.

3. Kan ses af

Her kan underviseren styrer om feltet kan ses af undervisere og studerende eller kun underviser.

Titelfeltet kan ses af alle og dette kan ikke ændres.

4. Tilføj felt

Her kan underviseren tilføje nye felter til emnerne. Underviseren kan herefter sætte overskriften på feltet som vist i punkt 1, og styrer hvem der kan se det som vist i punkt 3.

5. Slet

Her har underviseren mulighed for at slette ekstra oprettede felter. Det første felt af typen 'Titel' kan ikke slettes.

Planfelter

1. Titel

Her kan titlen (overskriften på kolonnen) ændres.

Det er vigtigt at pointere at hvis man ændre i standard-titlerne, så bliver de ikke automatisk oversat, for brugere som har itslearning på engelsk.

2. Kan ses af

Her kan underviseren styrer om feltet kan ses af undervisere, studerende, alle eller ingen.

Det første felt kan ses af alle og dette kan ikke ændres. Dette felt er til at navngive ens planer.

3. Vis på dashboards og kalendere

Her kan underviseren vælge mellem 'ja' og 'nej'.

Indstillingen styrer hvorvidt de studerende kan se de informationer der er angivet i disse kolonner på skemabrikkerne i deres kalendre.

4. Tilføj felt

Her kan underviseren tilføje nye felter til planer. Underviseren kan herefter sætte overskriften på feltet som vist i punkt 1, og styrer hvem der kan se det som vist i punkt 2.

5. Slet

Her har underviseren mulighed for at slette ekstra oprettede felter. Standardfelter kan ikke slettes, men man kan ændre det så ingen kan se dem, som angivet i punkt 2.