IT vejledninger på Absalonitslearning vejledningerPlaner2. For medarbejdereDeling af Planer med eksterne - fx praktikvejledere og kliniske vejledere i den nye planervisning

Deling af Planer med eksterne - fx praktikvejledere og kliniske vejledere i den nye planervisning

Hvordan får praktikvejledere / kliniske vejledere adgang til materiale i itslearning?

Samarbejde mellem studerende, undervisere og praktikvejledere / kliniske vejledere sker i Praktikportalen. Praktikvejledere/Kliniske vejledere får altså ikke adgang til itslearning.

Undervisere har dog mulighed for at dele et link til en html-baseret se adgang til den studerendes undervisningsplaner. Eksterne vil kunne se planen, men ikke tilgå ressourcer og aktiviteter (pga. copy-dan/GDRP) Se et eksempel her: https://phabsalon.itslearning.com/planner/BpAM8JgnjkSqXp1V3nKKIA

Sådan deler du din Plan(-er) via eksternt link:

Anonym adgang

Dette giver mulighed for at underviseren kan dele planen udadtil. F.eks. til eksterne vejledere, kliniske vejledere eller praktikvejledere. Når der sættes et flueben her. så vil der komme en knap til at kopiere et offentligt link. Via dette link kan brugere udenfor itslearning således se hvad der står i planer med undervisningsgange og hvad der ligger i ressourcer.

Via det offentlige link er det kun selve oversigten de kan se. De kan således ikke se indholdet i ressourcer og aktiviteter.

Stil dig i Planer, vælg de tre prikker og gå ind i "Indstillinger for planer".

1. Sæt flueben ved "Aktiver anonym adgang

2. Tryk på "Kopier offentligt link"

3. Her skal kopiere selve linkadressen