Afleveringsopgaverapport

Med afleveringsopgaverapporten kan en underviser få sig et overblik over de studerendes afleveringer, bedømmelser og de opgaver som de har stillet til de studerende.

Det er kun afleveringsopgaver lavet med itslearnings afleveringsopgave-værktøj som bliver vist i denne rapport.

For at komme til afleveringsopgaverapporten så skal du først navigere til det rum du ønsker at se rapporten for.

Herefter skal du:

1. Trykke på 'Status og opfølgning' i rummets topmenu.

2. Trykke på 'Afleveringsopgaverapport'.

Herefter får du følgende oversigt:

3. Hvis du gør brug af rumgrupper, så har du mulighed for at filtrere ud fra dem, så du kun ser en rapport over de studerende for den enkelte gruppe.

4. Her kan du sortere ud fra afleveringsopgaverne. Du kan sortere ud fra: alfabetisk a-z eller z-a, ud fra deadline med enten de tidligste først eller seneste først.

5. Her kan du se navnet på opgaverne. Hvis du holder musen over navnet på opgaven, så kan du se hvilken bedømmelsesskala der er brugt for opgaven (hvis der er brugt en). Du kan også trykke på navnet og komme direkte til opgaven.

6. Her kan du se statusen for de enkelte opgaver for hver studerende. 'Ikke sendt' betyder at den studerende ikke har afleveret endnu. 'Sendt´ betyder at den studerende har afleveret, men at opgaven ikke er blevet bedømt endnu. 'Fuldført' betyder at den studerende har afleveret og modtaget en bedømmelse.