Statusrapport

Som underviser har du mulighed for at få vist en statusrapport over alle de obligatoriske opgaver som er koblet til et rum.

En opgave skal være markeret som obligatorisk i itslearning for at den kommer på denne liste. Se hvordan du gør i vejledningerne for arbejdsopgaver og afleveringsopgaver.

For at se statusrapporten, så skal du først navigere til det rum som du ønsker at se rapporten for.

Herefter skal du:

1. Trykke på 'Status og opfølgning' i topmenuen.

2. Trykke på 'Statusrapport'.

Herefter får du følgende oversigt:

3. Du har mulighed for at sende en besked til udvalgte studerende ved at sætte hak i tjekboksene ud for deres navne. Det kan f.eks. være at du ønsker at sende en besked til alle som stadig mangler at aflevere en obligatorisk opgave som har overskredet deadline.

4. Her har du mulighed for at downloade rapporten som en Excel-fil. Indholdet i excel-filen er det samme som i itslearning.

5. Her har du mulighed for at filtrere på baggrund af rummets grupper. Som standard får du vist for alle de studerende. Hvis du ønsker at gøre brug af rumgrupper, så kan du læser mere her.

6. Her har du mulighed for at vælge om du vil have vist ud fra opgaver som er: Fuldført, i gang, deadline nærmer sig, ikke fuldført. Denne filtreringsfunktion er god hvis du ønsker at sende en besked og minde folk om at deadlinen nærmer sig, på den måde er det kun dem som ikke har afleveret som får den.

7. Her kan du sortere de studerende ud fra deres navn.

8. Her kan du sortere de studerende ud fra deres aktivitet med de obligatoriske opgaver. De grønne streger viser fuldførte opgaver, de grå streger viser udestående opgaver, gule streger viser opgaver med deadline inden for 7 dage og de røde streger viser opgaver med overskredet deadline.

9. Her kan du sortere de studerende ud fra hvor mange af de obligatoriske opgaver som de har fuldført.

10. Her kan du se de studerendes status. Den er enten fuldført (når de har løst alle obligatoriske opgaver) eller ikke fuldført.