Afleveringsopgave

Herunder finder du først korte videoer der forklarer centrale funktioner i afleveringsværktøjet, efterfulgt af en step - by step vejledning.

Bemærk: De studerende kan IKKE se hinandens afleveringer. Denne funktion er ikke tilgængelig i afleveringsværktøjet.

Video - Sådan opretter du en afleveringsopgave i Planer
Video - Sådan kan du give studerende feedback på 3 måder i afleveringsværktøjet

Feedback gennem lyd og video i afleveringsværktøjet:

Feedback gennem PDF i afleveringsværktøjet:

Feedback gennem Word-online i afleveringsværktøjet:

Video - sådan opretter du med fordel en gruppeaflevering
Opret en afleveringsopgave

En afleveringsopgave kan oprettes i en plan forud for en deadline, eller i en plan på selve deadlinen:

  1. Forud for deadline.
  2. Hvis en afleveringsopgave oprettes i en plan forud for deadline, så vil der kommer et udråbdstegn efter den i rummets Plan. Dette er for at gøre opmærksom på, at når den plan som opgaven ligger i, ikke længere er aktiv, så bliver den som standard ikke vist for de studerende længere.
  3. På selve deadlinen.
  4. Oprettes en afleveringsopgave på selve deadline dagen i planer, så vil den altid være synlig for de studerende i rummets planer, indtil afleveringsfristen er overskredet. Samtidig så kan I styre hvornår den skal være synlig for de studerende, og den kommer på de studerendes oversigts-side frem til deadlinen.

Vi anbefaler derfor at afleveringsopgaver oprettes i den plan hvor deadlinen ligger.

Først:

Find den Plan, som skal tilføjes en opgave

Vælg Tilføj ressource

Vælg Afleveringsopgave

1. Angiv Opgavens titel og beskrivelse. Se evt. vejledningen til Editoren

2. Tilføj evt. en eller flere filer. Det anbefales at du både vedhæfter opgaveteksten som fil til download for de studerende og skriver samme tekst i Beskrivelsesfeltet. Beskrivelsesfeltet er nemlig ikke synligt for de studerende, mens de besvarer opgaven i Itslearning.

OBS: Hvis du tilføjer en fil fra Onedrive, så har du to indstillingermuligheder for dokumentet:

  •  'Lav en kopi til hver studerende' - laver en kopi til hver studerende (eller gruppe, hvis gruppeaflevering) hvor de kan både se og redigere.
  • 'Studerende kan se den' - laver en kopi af dokumentet som de studerende kun har se-adgang til. F.eks. en stillet opgave du har oprettet i dit Onedrive dokument. Du skal være opmærksom på at ITSL tager en kopi, og ændringer i dokumentet derfor ikke vil slå igennem i det de studerende kan se. 

I sidepanelet angives følgende

3. Synlighed: Vælg om opgaven er synlig for de studerende og evt. i hvilket tidsrum.

4. Deadline: Vælg om du vil angive det her (ses det også på studerendes startside). Efter deadline kan der ikke afleveres, hvis der sættes flueben i luk efter deadline.

5.Vælg om det et er en forberedelse (Lektier). Dette giver en markering på studerendes Startside.

6. Vælg Bedømmelsesskala.

7. Her kan du vælge at de studerende skal bedømme sig selv, evt. ud fra en vejledning som du laver. Du kan også angive at de studerende skal bedømme hinanden, denne funktion kræver at der er sat en deadline afleveringsopgaven.

8. Resultater (underviserens bedømmelse og feedback): Vælg om disse er synlige for studerende.

9. Vælg om det er en gruppeaktivitet eller en individuel opgave. Man kan vælge imellem "Brug Rumgrupper" eller "Grupper" som er oprettet i rummet.

OBS: Hvis du har tilføjet en fil fra Onedrive og valgt at der skal laves en kopi til hver studerende, så får hver gruppe et dokument som de kan samarbejde i, både synkront og asynkront.

10. Vælg om der tillades anonyme besvarelser.

11. Her kan du aktivere plagieringskontrol for de studerendes afleveringer. De studerendes opgaver vil herefter blive kontrolleret for plagiat gennem Urkund, når de har afleveret, og du vil kunne se en rapport over hvad den finder, sammen med den studerendes aflevering.

12. Angiv hvis opgaven ikke er obligatorisk. En ikke-obligatorisk opgave giver ikke markering på "Oversigt" og "Startside".

Vælg herefter "Opret afleveringsopgave".

Tekniske feedbackmuligheder i afleveringsværktøjet som underviser

I afleveringsværktøjet har du som underviser mulighed for at give feedback på tre måder:

  • Gennem word online
  • Gennem PDf dokumenter
  • Gennem editoren - her kan du både give lyd og video samt tekst feedback

Feedback gennem word online:

Hvis en studerende har afleveret i word format eller afleveret i word online, åbnes denne automatisk i word online. Du giver feedback på følgende måde i word online:

1. Tryk på kommentar feltet

2. Du har nu mulighed for at markere noget tekst og skrive din kommentar, se billede nedenfor:

Feedback gennem Pdf:

Du har mulighed for at markere noget tekst og skrive dine kommentarer på følgende måde:

1. Åben pdf filen

2. Vælg noget tekst du ønsker at kommenterer:

3. Tryk på taleboblen:

Du kan nu skrive til kommentar:

Feedback gennem lyd og video

Du har mulighed for at give feedback gennem lyd på følgende måde:

1. Åben den studerendes aflevering, du kan nu trykke på "optag":

2. Du kan nu begynde at optage (det kan være du skal give browseren tilladelse til at optage). BEMÆRK: du kan først slukke for optagelsen når der er gået minimum 10 sekunder:

Herefter gennem lydfilen her:

3. Husk at trykke "gem bedømmelse"

Den studerende får vist lydfilen således:

Feedback gennem video

Du kan give feedback gennem video på 2 måder: gennem den indbygget videooptager som optagert dig via webcam, eller gennem editoren hvor du kan embedde video fra medier.pha.dk

Gennem den indbygget videoptager:

1. Åben den studerendes aflevering, du kan nu trykke på "optag" og vælg video

2. Du kan nu vælge den indbygget videooptager som optager dig via web kamera. Herved kan du optage dig selv snakke mm.:

Herefter gennem lydfilen her:

2. Husk at trykke "gem bedømmelse"

Den studerende får vist videofilen således:

Gennem edioren hvor du kan embedde video fra medier.pha.dk

1. Gå ind og udvid editoren til højre:

2. Vælg ikonet for indsættelse af video og lyd (puslespilsbrikken):

Du bliver nu ledt over til Absalons medieplatform, Medier.pha.dk (læse mere herom her):

Her forudsættes det at du allerede har lagt din video op her. Fx kan du med fordel lave en skærmoptagelse gennem skoletubes Screencastomatic, som du oploader hertil.

3. Vælg "select" på den video du ønsker at embedde til afleverinsgværktøjet

4. Tryk derefter "gem"

Den embedded video kan ses her.

5. Tryk "gem bedømmelse":

 

Den studerende får vist den embedded video således når hun åbner sin opgave:

Sådan ser de studerende deres feedback i afleverinsgværktøjet

Her kan du se en IT vejledning til hvordan de studerende ser deres feedback, se mere her.

Gruppeaflevering i afleveringsværktøjet

Hvis du vil oprette en gruppeaflevering i afleveringsværktøjet anbefaler vi du bruger "Tilmeldingsværktøjet" i itslearning og ikke bruge afleveringsværktøjets indbyggede muligheder for at de studerende enten selv kan oprette grupper eller underviser brug af rumgrupper. Årsagen til dette er at der kan ske for mange fejl herved,

Tilmeldingsværktøjet er nemt og dynamisk at bruge. Se her hvordan