Fremmøderegistrering på computer - som underviser

Sådan fravælger du at der skal registreres fremmøde på en begivenhed

Som underviser kan du registrere fremmøde på de undervisningsforløb der er aftalt på uddannelsen. Ønsker du at registrere fremmøde på andre hold end hvad der er aftalt på uddannelsen, så kontakt din nærmeste uddannelsesleder herom først. 

Husk du kan kun registrere fremmøde på aktuelle begivenheder, du kan ikke registrere fremmøde på fremtidige begivenheder. Altså du kan registrere i dag men ikke på mandag fx.

Kort om Fremmøderegistreringssystemet i itslearning

Forstå systemet: Når du registrerer dine studerende til den pågældende undervisningsgang, hvor der skal registreres fremmøde, skal du som underviser ALTID vælge "gem" i systemet til slut (se vejledning herunder).
Du skal som underviser egentlig registrere FRAVÆR (se video herunder), i de tilfælde hvor studerende er fraværende. Dette gøres i minutter.
Du kan kun registrere fravær på aktuelle begivenheder, ikke kommende, altså ikke dem i næste uge fx. Du kan korrigere dit angivne fravær, jf videoen ovenfor og se angivet fravær i procent (se videoen ovenfor).

Struktur for fremmøderegistrering i itslearning kan registrering kun ske på rum i itslearning (dvs. fra en aktivitet i SIS) som er knyttet til en begivenhed. Fx fra 8:00 - 12:00 hvis sådan en begivenhed er angivet fra Timeedit eller manuelt oprettet i rummet.

Opsætning af fremmøderegistreringsværktøjet i itslearning: Når man skal registrere fremmøde skal man først slå det til inde i rummets indstillinger i itslearning (se vejledningen herunder). Herved registrerer man fremmøde for alle begivenheder på det pågældende rum. Man kan slå fremmøderegistrering fra på enkelte begivenheder, se vejledning herunder.

Step by step vejledning

Herunder finder du en step by step vejledning til hvordan du som underviser skal registrere fremmøde i itslearning, hvor der er vist lidt flere funktioner end der er vist i videoen:

Opsætning

For at kunne fremmøderegistrere studerende i et Rum, skal det aktiveres i Rummet. Alle undervisere i et Rum, kan gøre dette.

  1. Vælg ”Mere”
  2. ”Indstillinger”
  3. ”Funktioner og egenskaber for rum”

1. Marker ”Fremmøderapportering

2. Vælg ”Gem”

Kort video der viser hvordan du som underviser skal registrere fremmøde i itslearning

Herunder finder du en kort video, der viser hvordan du som underviser skal registrere fremmøde i itslearning:

Registrering

Når fremmøde er aktiveret for et Rum, kan alle Rummets undervisere registrere fremmøde.

Fremmøde registreres ved at vælge det lille ”ur-ikon” enten fra begivenheden på Rummets Oversigt eller fra skemabrikken i kalenderen.

Gør således:

  1. Fjern markeringen ud for den/de studerende der IKKE er tilstede
  2. Vælg gem.  

Husk her at trykke gem (se ovenfor).

Der er nu registreret fremmøde for denne undervisningsgang. 

Overblik og opfølgning eller korrektion

  1. Vælg ”Status og opfølgning”
  2. Vælg ”Fremmøde”

3. Her ses en oversigt over alle studerende og undervisningsgange. Gå frem og tilbage i tiden med knapperne ”Tidligere begivenheder” og ”næste begivenheder” (rød).

4. Her ses de studerendes samlede fravær i procent.

5. Ved at trykke på timeglasset, kan du som undervisere redigere i den studerendes fravær, ved at vælge antal minutter fravær. Gem når du er færdig.

Ved at kikke på navnet for en studerende ses en oversigt for netop denne studerende:

I tilfælde hvor der er glemt at blive registreret fremmøde er I nødt til at give alle studerende tilstedeværelse

På billedet over ses en begivenhed hvor der er glemt at blive registreret fremmøde. Det kan være man som underviser har tænkt at begivenheden skulle udelukkes for registrering eller andet. Dette valg må ikke foretages da det skaber urigtige data i itslearning.

I tilfælde hvor der er glemt at blive registreret fremmøde er I nødt til at give alle studerende tilstedeværelse.

Sådan vælger du om studerende er fraværende, tilstede eller ikke skal registreres

1. Hvis der IKKE skal registreres fremmøde for én eller flere studerende, skal du vælge "ikke angivet". Herefter vil der ikke blive registreret fremmøde for den studerende på den pågældende begivenhed.

2. Vælg "tilstede" hvis der skal registreres fremmøde for en studerende.

3. Vælg "fraværende" hvis den studerende er fraværende på den pågældende begivened.

Sådan fravælger du at der skal registreres fremmøde på en begivenhed

I billedet ovenfor, er der blevet registreret fremmøde for alle studerende. Dette er et eksempel. Udfra dette eksempel kan jeg vælge ikke at foretage fremmøderegistrering. Det gør du således:

1. Vælg "Foretag ikke fremmøderegistrering for denne begivenhed" hvis du ikke vil registrere fremmøde for hele denne begivenhed. 

Yderligere visning

1. Her ses samlede fravær i procent og minutter.

2. Her ses samlede antal begivenheder i minutter.

3. Her kan du foretage justeringer ved at registrerer fravær.