IT vejledninger på Absalonitslearning vejledningerFremmøderegistrering2. For medarbejdereSom fremmødeadministrator: Vejledning til brug af fremmøderegistrering

Som fremmødeadministrator: Vejledning til brug af fremmøderegistrering

Som fremmødeadministrator har du adgang til de forskellige rum hvor du skal administrere fremmøde. Vejledningen handler om de forskellige funktioner du har som fremmøde registrator.

Kort video om fremmøderegistrering

Se her først en kort video der forklare hvad du kan som fremmødeadministrator i itslearning

Herunder finder du en step-by-step vejledning der forklare hvad du kan som fremmøderegistrator i itslearning

Adgang til fremmøderegistrering

1. Du skal starte med at trykke på din admin fane på itslearnings startside.

2. Vælg derefter "Fremmøde".

Overblikssiden i fremmøderegistreringssystemet

Nu har du et samlet overblik over alle de rum du har adgang til, hvor der regstreres fremmøde på.

3. Du kan nu skabe overblik ved at organisere listen over rum via de 4 overskrifter: "Rum", "Kode", "Organisation" og "Registreret fremmøde": Vælger du rum viser den listen alfabetisk. Vælger du "Kode" vises listen alfabetisk udfra kodesn navn: Vælger du orgsanisation vises listen alfabetisk udfra udfra uddannelse. Vælger du "Registreret fremmøde" vises listen udfra antal procent der er registreret fremmøde på på de enkelte rum i itslearning hvor der skal registreres fremmøde.

Tager vi rummet pv18va23 ses det at der  af 19 ud af 19 gange er registreret fremmøde hvilket er korrekt.

Eksportfunktion

Man har mulighed for at hente data ud som CSV fil og behandle data derudfra. Du kan behandle CSV filen på følgende måde:

  1. Åben Microsoft Excel
  2. Opret et nyt Excel ark
  3. Under fanebladet ”DATA”, hent eksterne data (fra tekst)
  4. Vælg downloadet CSV-fil
    1. Guiden Tekstimport – Trin 1 af 3: tryk ”NÆSTE>”
    2. Guiden Tekstimport – Trin 2 af 3: sæt flueben i Komma, tryk ”NÆSTE>”
    3. Guiden Tekstimport – Trin 3 af 3: tryk ”UDFØR”, tryk ”OK”

Overblik i et enkelt rum

Vælger du et enkelt rum kan du se følgende:

4. Her kan du se rumnavn

5. Her kan du se hvem der er administrator, underviser mm.

6. Her kan du se de enkelte studerendes fravær: samlet i procent og på dato.

8. Trykker du på fravær eller timeglas kan du redigere i fravær, se mere her