Selvregistrering på computer - som underviser

Herunder finder du først en kort video der viser hvordan du skal bruge selvregistrering, dels som underviser dels som studerende, efterfulgt af step-by-step vejledning:

Herunder kan du se hvordan selvregistreringsfunktionen i itslearning virker:

Aktivér selvregistrering i rum først

Selvregistrering er en funktion man kan vælge at slå til i de rum hvor fremmøderegistrering er aktiveret i forvejen. Selvregistrering muliggør at de studerende registrere deres tilstedeværelse i undervisningen ved at underviser viser en kode der er aktiv for de studerende.

Bemærk: For at de studerende kan se denne kode, er det en betingelse at underviser enten har mulighed for at vise denne kode via deres skærm (fx via skærmdeling i Zoom) eller ved at vise den via projektor i et undervisningslokale.

Du aktivér selvregistrering i rum på følgende måde:

1. Start med at gå ind i rummets indstillinger.

2. Vælg "Funktioner og egenskaber for rum"

3. Sæt flueben her.

Nu er selvregistreringsfunktionen tilgængelig i rum.

Sådan slår du selvregistrering til - i oversigten i rummet eller i kalenderen

Der er 2 veje til at slå selvregistrering til. Enten ved at trykke på uret gennem oversigtssiden i rum eller via kalenderen. Se her:

Oversigtssiden:

Kalenderen:

Lad os trykke på uret gennem kalenderen:

Som udgangspunkt, er selvregistrering ikke slået til endnu. Og indtil dette gøres er studerende som udgangspunkt sat til at være mødt frem hvis du trykker "Gem".

1. Hvis du vil slå selvregistrering til, skal du trykke på "Åbn selvregistrering". Når du slår Åbn selvregistrering til, ændres indstillingerne som udgangspunkt for alle studerende til at alle nu er fraværende i stedet for fremmødt/tilstede indtil de har selvregistreret sig. Lad os trykke på "åbn selvregistrering":

Nu vises en kode på undervisers skærm. Han/hun skal nu enten vise denne kode for de studerende på projektor eller virtuelt fx via Zoom.

Koden er tilgængelig i 30 sekunder hvorefter den ændres til en ny kode. Når de studerende ikke at taste den første kode ind, kan de taste den efterfølgende kode ind. Koderne genereres sålænge underviser har funktionen selvregistrering åben.

Lad os sige at underviser nu vil lukke for selvregistrering igen. (Fx kunne underviser sige til et hold, at de har 2 minutter til at registrere sig selv hvorefter selvregistrering lukker).

Man lukker vinduet hvor koden er poppet op. Herefter kommer denne menu frem:

Ovenfor kan vi se følgende:

  • At Kenneth og lovtest 2 er fraværende fordi de ikke har selvregistreret sig via koden.
  • At Lovtest 1 er tilstede/fremmødt fordi hun har selvregistreret sig via koden som er vist for hende

2. Tryk gem for at gemme.

Bemærk: De registreringer der er foretaget kan du først se når du har trykket "gem"

I kalenderen kan jeg nu se, at lovtest 1 er fremmødt og de 2 andre er fraværende (1/2)

Når de studerende registrere sig via selvregistrering er de enten fremmødt  med 100% til begivenheden eller fraværende 100% til begivenheden.

Hvis man vil redigere i de studerendes fremmøde/tilstedeværelse efterfølgende hvis de fx er mødt ind 1 time senere eller gået 1 time før, skal dette gøres manuelt af underviser, se her hvordan.

Sådan skal de studerende selvregistrere sig

Som studerende skal du selvregistrere din tilstedeværelse til undervisningen på følgende måde:

1. Tryk på den korrekte begivenhed i itslearning kalenderen når underviser har slået selvregistrering til i et rum.

2. Tryk derefter på "registrer tilstedeværelse".

Find den kode frem som underviser deler med dig enten via sin skærm på projekter eller virtuelt fx gennem Zoom.

3. Tast koden ind her:

Herefter kan du se at du har registreret din tilstedeværelse.

Går du ind under kalenderen igen, vil du også kunne se at du har registreret din tilstedeværelse ved at trykke på den korrekte begivenhed.