Fremmøderegistrering på Pædagoguddannelsen

Opsætning

Vejledningen her viser hvordan du som underviser registrerer fremmøde på Pædagoguddannelsen.

For at kunne fremmøderegistrere studerende i et Rum, skal det aktiveres i Rummet. Alle undervisere i et Rum, kan gøre dette.

  1. Vælg ”Mere”
  2. ”Indstillinger”
  3. ”Funktioner og egenskaber for rum”

4. Marker ”Fremmøderapportering

5. Vælg ”Gem”

Kort video der viser hvordan du som underviser skal registrere fremmøde i itslearning

Herunder finder du en kort video, der viser hvordan du som underviser skal registrere fremmøde i itslearning:

Registrering

Når fremmøde er aktiveret for et Rum, kan alle Rummets undervisere registrere fremmøde.

Fremmøde registreres ved at vælge det lille ”ur-ikon” enten fra begivenheden på Rummets Oversigt eller fra skemabrikken i kalenderen.

Gør således:

6. Fjern markeringen ud for den/de studerende der IKKE er tilstede

7. Vælg gem.  

Husk her at trykke gem (se ovenfor).

Der er nu registreret fremmøde for denne undervisningsgang. 

Overblik og opfølgning eller korrektion

Har du brug for at korrigere fremmøde, fx hvis man vil gå ind og registrerer dagen efter en undervisning, gør du således:

8. Vælg ”Status og opfølgning”

9. Vælg ”Fremmøde”

10. Her ses en oversigt over alle studerende og undervisningsgange. Gå frem og tilbage i tiden med knapperne ”Tidligere begivenheder” og ”næste begivenheder” (rød).

11.  Her ses de studerendes samlede fravær i procent.

12. Ved at trykke på timeglasset, kan du som undervisere redigere i den studerendes fravær, ved at vælge antal minutter fravær. Gem når du er færdig.

Ved at kikke på navnet for en studerende ses en oversigt for netop denne studerende:

I tilfælde hvor der er glemt at blive registreret fremmøde er I nødt til at give alle studerende tilstedeværelse

På billedet over ses en begivenhed hvor der er glemt at blive registreret fremmøde. Det kan være man som underviser har tænkt at begivenheden skulle udelukkes for registrering eller andet. Dette valg må ikke foretages da det skaber urigtige data i itslearning.

Sådan vælger du om studerende er fraværende, tilstede eller ikke skal registreres

13. Hvis der IKKE skal registreres fremmøde for én eller flere studerende, skal du vælge "ikke angivet". Herefter vil der ikke blive registreret fremmøde for den studerende på den pågældende begivenhed.

14 Vælg "tilstede" hvis der skal registreres fremmøde for en studerende.

15. Vælg "fraværende" hvis den studerende er fraværende på den pågældende begivened.

Sådan fravælger du at der skal registreres fremmøde på en begivenhed