IT vejledninger på Absalonitslearning vejledningerFremmøderegistrering2. For medarbejdereOpgavebeskrivelse med brug af rumgrupper til fremmøderegistrering på Diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi

Opgavebeskrivelse med brug af rumgrupper til fremmøderegistrering på Diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi

Ønsker man at gøre brug af rum-grupper i Itslearning og individuelle kalenderbegivenheder for disse rum-grupper (f.eks. i forbindelse med differentieret fremmøderegistrering), skal disse kalenderbegivenheder oprettes efter en anden procedure end almindelige skemabegivenheder, hvor der typisk er book’et et lokale, en eller flere undervisere og et hold med studerende i TimeEdit:

 

  1. Skemaplanlægningsenheden skal underrettes om, at denne begivenhed/undervisningsgang ikke skal indeholde et hold, men udelukkende et lokale og underviser(e). Hermed reserveres lokalet og underviseres kalender i Outlook opdateres med denne begivenhed. 
  2. Underviseren laver de relevante rum-grupper med den ønskede opdeling af de studerende på holdet/i rummet i Itslearning.
  3. Underviseren laver herefter selv en manuel begivenhed i det relevante rum i Itslearning, og tilknytter den relevante rum-gruppe til begivenheden.

Med denne fremgangsmåde, vil skemabegivenheden kun vedrøre de studerende i den valgte rum-gruppe og vil ift. fremmøderegistrering ligeledes kun gælde de studerende i denne gruppe.

Opgave
Hvornår
Hvem
1. Manuel oprettelse af begivenheder i itslearning kalender til de dage hvor der skal differentieres i forhold til fremmøderegistrering for studerende
Før undervisningsstart og efter rum er oprettes i itslearning
Fag ansvarlig Underviser
2. På dage hvor der manuelt skal oprettes begivenheder og hvor der i forvejen fra Timeedit er oprettet begivenheder for alle studerende, skal planlægningsenheden have besked om at disse begivenheder kun skal bookes for undervisere samt der skal bookes lokale. Dette for at undgå at studerende kan se to begivenheder i på samme tidsangivelse i itslearning kalender.
Før undervisningsstart og efter rum er oprettes i itslearning

Fag ansvarlig Underviser
3. Oprettelse af rumgrupper i itslearning rum for de fag/hold hvor der skal differentieres i forhold til fremmøderegistrering.
Efter opgave 1 og 2 er løst
Fag ansvarlig Underviser
4. Brug rummets grupper til differentieret fremmøderegistrering Under gennemførsel af undervisningen
De enkelte undervisere