Funktioner og egenskaber for rum

Herinde kan du ændre i indstillingerne for det rum du underviser i. Der er mange forskellige indstillinger at sætte. Vi vil her gennemgå de forskellige indstillinger.

Der er indstillinger som du absolut ikke må ændre i, da det f.eks. kan medfører at integrationer og lignende kan stoppe med at virke.

Du skal derfor være meget omhyggelig med at ændre disse indstillinger og vi anbefaler på det kraftigste at du tager kontakt til Palle Bergstedt på [email protected] inden du laver ændringer.

Der er 6 forskellige typer af indstillinger for et rum. Tryk på dem herunder for at læse nærmere om dem:

Beskrivelse

1. Rumtitel

Rumtitel bliver taget fra integrationen og må absolut ikke ændres. Vi kan desværre ikke fjerne muligheden dog. Rummets titel er blevet oprettet på baggrund af navn på aktiviteten i SIS. Hvis den ændres så får det konsekvenser for integrationen.

Til højre for rumtitlen er der en lille farvepalette. Her kan i trykke og vælge den farve som i ønsker for jeres rum. Farven kommer til at fremgå til venstre for rummet i rum-menuen samt som et gennemsigtigt lag over jeres rumbanner, hvis i bruger dette.

2. Rumkode

Dette felt må ikke røres. Igen er det tæt forbundet med vores integration og skaber problemer hvis den bliver ændret.

3. Timer

Dette felt bruger vi ikke. Hvis man har behov for at registrere timer, så skal man bruge fremmødesystemet.

4. Organisation

Dette felt definére rummets tilhørsforhold i forhold til den hierarkiske opbygning af integrationer og må derfor ikke ændres.

Rumsemestre

Semestre-funktionen er bundet op på folkeskolen, og vi bruger det således ikke i Absalon. Så fremt det skal bruges, så vil vi automatisere det så undervisere ikke selv skal indstille noget her.

Funktioner

1. Links

Er denne slået til, så vil der komme et ekstra menupunkt i rummet kaldet 'Links'. Vi anbefaler at den er slået fra og at undervisere i stedet tilføjer links i emner og planer så de altid fremgår i den kontekst hvor de er relevante.

2. Deltagere

Denne funktion skal være slået til for at der kan være deltagere i rummet. Den må derfor ikke slås fra.

3. Status og opfølgning

Denne funktion er nødvendig for statusrapporter, fagportfolio, fremmøderegistrering, 360-rapporter og meget mere. Den giver mulighed for at underviseren kan følge med i den studerendes arbejde, se hvad de har tilgået og hvilke afleveringer de har lavet, og giver de studerende mulighed for at danne sig samme overblik over dem selv.

4. Statusrapport

Giver underviseren mulighed for at se et overblik over de studerendes obligatoriske opgaver og hvorvidt de har fuldført dem.

5. Fagportfolio

OBS: Vi anbefaler at i kun bruger ePortfolio på nuværende tidspunkt.

Når denne funktion er slået til, så bliver alle den studerendes afleveringer og lignende tilføjet den studerendes fagportfolio. Herfra kan den studerende så skubbe ting over i sit præsentationsportfolio eller danne sig et overblik over de materialer der er i rummet.

Dette betyder også at der oprettes et præsentationsportfolio for rummet som bliver en del af den studerendes Eportfolio.

For at læse mere om portfolio, så se nedenstående vejledninger:

Portfolio-værktøjet i Itslearning - ePortfolio

6. Planer

Planer er hovedværktøjet i itslearning. Det gør det muligt for underviseren at organisere undervisningen samt materialer til undervisningen i en overskuelig struktur som automatisk tilpasser sig til hvor de er nået i undervisningsforløbet.

7. Vælg startsiden

Som standard så er startsiden for et rum 'Rumsiden'. Det er her at både studerende og undervisere kan få sig et overblik over de seneste opslag, ændringer osv. for rummet samt her du får påmindelser om forberedelse til undervisningen, kommende opgaver osv.

Der er kun 2 forskellige muligheder for startsider. Enten 'Rumsiden' som er en overbliksside, eller en valgt mappe. Vi anbefaler selvfølgelig 'Rumsiden'.

8. Karakterbog

Alt vedr. karakterer håndteres af WiseFlow i Absalon, og denne funktion skal derfor være slået fra.

(9. Fremmøderegistrering)

Hvis i registrere fremmøde/fravær på jeres uddannelse, så vil i også have mulighed for at slå dette til og fra for jeres rum. Funktionen er kun tilgængelig på de uddannelser som har krav om registrering af dette.

360-rapporter

1. Vis 360-aktivitetsrapport

Dette gør det muligt for underviseren at se de studerendes aktivitet i rummet, som f.eks. hvor lang tid de har været aktive i rummet i de sidste 7 dage samt deres gennemsnitlige besøgsvarighed.

2. Vis 360-statusrapport

Dette gør det muligt for underviseren at se hvor mange procent af rummets aktiviteter de studerende har gennemført, og hvor mange procent af rummets ressourcer de studerende har tilgået.

3. Vis 360-karakterrapport

Alt vedr. karakterer håndteres af WiseFlow i Absalon, og denne funktion skal derfor være slået fra.

Tilladelser

Der må ikke ændres i disse indstillinger!

Vi kører med så meget automatisering som muligt, og ændres der i disse indstillinger, så kan det skabe konflikter i integrationen.

Del som en skabelon

Disse indstillinger er på nuværende tidspunkt ikke relevante.

Rum bliver oprettet på baggrund af uddannelsesspecifikke skabeloner automatisk og biblioteket er slået fra indtil videre. Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte Palle Bergstedt på [email protected].