360-graders rapporter

Som underviser har du mulighed for at se 360-grader rapporter over de studerendes deltagelse i dit rum. Her kan du se deres sidste 7 dages aktivitet i dit rum i tid , samt en status over hvor mange aktiviteter de har fuldført og hvor mange ressourcer de har besøgt i procent.

For at gøre brug af 360-graders rapporter, så skal du starte med at navigere til dit rum.

1. Tryk på 'Rum' i topmenuen, og vælg dit rum.

2. Når du står i dit rum, skal du vælge '360-rapporter' i rummets topmenu (Hvis du sidder på en lille skærm, så kan det være at den ikke er synlig. I så fald skal du trykke på 'Mere' til højre for at få den frem.

3. I indstillinger for beskeder kan du få en ugentlig opdatering om de studerendes aktivitet, ved at slå funktionen til.

4. Her kan du få en oversigt over rummets samlede elementer:

5. Her kan du få overblik hvorvidt ressourcen er besøgt, antal tid, dato for sidste besøg samt tidsforbrug på individplan:

360-rapport - Aktivitet

6. Når du går ind på 360-rapporter, så starter du på 'Aktivitets'-siden, hvor du kan se hvor aktive dine studerende har været i rummet over de sidste 7 dage.

7. Her kan du se hvor mange af dine studerende der har været aktive i rummet, inden for de sidste 7 dage.

8. Her kan du se den gennemsnitlige besøgsvarighed på tværs af alle dine studerende, for de sidste 7 dage.

9. Her kan du se en graf der angiver på hvilke dage de studerende har været aktive.

10. Her kan du se de enkelte studerendes aktivitet. Du har mulighed for at sortere ud fra navn, aktivitet og gennemsnitlig besøgsvarighed.

11. Du kan også trykke på en studerende, og så vedkommendes aktivitet i detaljer (Se næste billede).

12. Vi har ny trykket på en studerende for at se vedkommendes individuelle aktivitets-rapport. I modsætning til 360-rapporten for rummet, så giver den individuelle rapport et overblik over hele perioden den studerende har været med i rummet.

13. Til venstre kan vi se det gennemsnitlige antal besøg og tid brugt på platformen pr. dag, og se om deres besøgsvarighed er stigende eller faldende. Samtidig kan vi se deres samlede besøgstid og antal besøg.

14. Her kan vi se aktivitet i rummet pr. dag (dette er al aktivitet i rummet, og ikke kun den studerendes).

15. Her kan vi se en aktivitetsoversigt over den studerendes aktivitet i rummet. De blå felter indikere at der har været aktivitet, og hvis vi holder musen over dem, så kan vi se hvilken type aktivitet den studerende har lavet og varighed.

16. Her kan vi se den studerendes engagement i forums, diskussioner og opslag.

17. Her kan vi se besøgstendenser for den studerende baseret på ugedage og tidspunkter.

360-rapport - Status

18. På status-siden kan du få dig et overblik over hvor de studerende og hele holdet er i forhold til de ressourcer og aktiviteter der er i rummet.

19. Øverst kan du se hvor mange studerende der er i rummet, samt hvor mange hhv. aktiviteter og ressourcer der er tilgængelige for dem.

20. Her kan du få et overblik over hvor stor en procentdel af aktiviteterne som holdet gennemsnitligt har gennemført,

21. Og hvor stor en procentdel af ressourcerne holdet gennemsnitligt har besøgt.

22. Du har også mulighed for at få et overblik over de enkelte studerende. Du kan sortere listen over de studerende ud fra: navn, fuldførte aktiviteter & besøgte ressourcer.

23. Du har også mulighed for at se en udvidet rapport for den enkelte studerende, ved at trykke på vedkommendes navn. Når du trykker på vedkommendes navn, så får du følgende visning:

24. Her kan du se en rapport over den studerendes status for aktiviteter. Du kan se hvorvidt den studerende har overholdt deadline, afleveret men overskredet deadline og stadig ikke fuldført efter deadline. Ligeledes kan du se hvor mange aktiviteter der er åbne for den studerende i rummet.

25. Her kan du se en rapport over den studerendes status for besøgte ressourcer. Du kan se en overordnet status i procent samt en liste over hvor mange den studerende hhv. har, og ikke har besøgt.

26. Hvis du vil se om den studerende har arbejdet med bestemte aktiviteter eller ressourcer, så kan du bruge filtrene her til at finde dem.

27. Alternativt så kan du også bare kigge i den samlede liste, som viser alle ressourcer og aktiviteter fra rummet kronologisk.