Personlig rapport & Egne rapporter

Personlig rapport og egne rapporter er det samme, bare for forskellige roller.

Personlig rapport er for de studerende, hvor de kan se hvilke ressourcer og aktiviteter i et rum, som de har besøgt.

Egne rapporter er for underviserne, hvor de kan gå ind og se den enkeltes studerendes personlige rapport.

Som studerende

Som studerende så skal du først navigere til det rum, som du ønsker at se din rapport for.

Herefter skal du:

1. Trykke på 'Status og opfølgning'.

2. Trykke på 'Personlig rapport'.

Herefter får du rapporten over hvilke aktiviteter og ressourcer som du har besøgt:

Som underviser

Som underviser skal du først navigere til det rum, som du vil se en rapport for.

Herefter skal du:

1. Trykke på 'Status og opfølgning'.

2. Trykke på 'Egne rapporter'.

3. Herefter skal du trykke på navnet for den studerende, hvis personlige rapport du ønsker at se.

Herefter kan du se deres personlige rapport: