Rum - Sådan finder du dine rum (også gamle)

Rum er hvor din undervisning foregår. Rum skal forstås bredt, som et hold, et kursus, et fagligt forløb eller lignende.

Dine Rum oprettes af din uddannelse og ses her tidligst 15 dage før undervisningsstart på grunduddannelserne, og 30 dage før på EVU forløb.

1. Vælg Rum i hovedmenuen. I drop-down-menuen ses en liste

2. Under listen er der adgang til alle dine Rum

I listen Alle Rum kan du vælge hvilke Rum, du vil have vist som foretrukne, ved at angive dem med en Gul stjerne.

Kun Rum der er stjernemarkeret kan ses i Itslearning App’en.
Bemærk også: Rum skal være stjernemarkeret for at man kan se rummets begivenheder i kalenderen

Som udgangspunkt vises alle aktive rum. Når rum ikke længere er aktive i itslearning, pga. undervisningen er færdig afviklet, arkiveres rum. Hvis du vil se arkiverede rum skal du vælge enten arkiverede eller alle rum.