360 grader rapporter for studerende

Som studerende har du mulighed for at se 360-grader rapporter over din deltagelse i dit rum. Her kan du se deres sidste 7 dages aktivitet i dit rum i tid , samt en status over hvor mange aktiviteter de har fuldført mm.

1. Du finder 360 grader rapporter i øverste bjælke.

Under "Aktivitet" kan du se følgende:

2. Til venstre kan vi se det gennemsnitlige antal besøg og tid brugt på platformen pr. dag, og se om din besøgsvarighed er stigende eller faldende. Samtidig kan vi se din samlede besøgstid og antal besøg.

3. Her kan vi se aktivitet i rummet pr. dag (dette er al aktivitet i rummet, og ikke kun dig).

4. Her kan vi se en aktivitetsoversigt over din aktivitet i rummet. De blå felter indikere at der har været aktivitet, og hvis vi holder musen over dem, så kan vi se hvilken type aktivitet du har lavet og varighed.

5. Her kan vi se dit engagement i forums, diskussioner og opslag.

6. Her kan vi se besøgstendenser for dig baseret på ugedage og tidspunkter.

Under "Status" kan du se følgende:
7. Her kan du se en rapport over status for aktiviteter. Du kan se hvorvidt du har overholdt deadline, afleveret men overskredet deadline og stadig ikke fuldført efter deadline. Ligeledes kan du se hvor mange aktiviteter der er åbne for dig i rummet.

8. Her kan du se en rapport over din status for besøgte ressourcer. Du kan se en overordnet status i procent samt en liste over hvor mange du hhv. har, og ikke har besøgt.

9. Hvis du vil se om du har arbejdet med bestemte aktiviteter eller ressourcer, så kan du bruge filtrene her til at finde dem.

10. Alternativt så kan du også bare kigge i den samlede liste, som viser alle ressourcer og aktiviteter fra rummet kronologisk.