Rummets deltagere

1. I rummets deltagere, kan du danne dig et overblik over alle deltagere i rummet.

2. Du kan også se hvilken rolle detlagerne i rummet har.

3. Som udgangspunkt kan du se "alle", men ved at vælge i menuen kan du også få vist oversigten efter rolle.

4. Vælger du den enkelte deltager, har du mulighed for at sende vedkommende en besked.