Link-samlingen

Link-samlingen er et sted hvor i, i projektrummet kan samle og organisere links som er relevante for jeres arbejde.

For at komme til link-samlingen skal inde i projektrummet:

1. Trykke på 'Mere' i rummets topmenu.

2. Vælge 'Link' i dropdown-menuen.

Du kommer nu til link-samlingen:

3. Tryk her for at tilføje et nyt link. 

4. Med kategorier kan du organisere de forskellige links i linksamlingen. Du kan f.eks. lave en kategorier til hundebilleder og en kategori til kattebilleder. 

5. Du kan også importere bogmærker. Dette kræver at du har dem liggende som en bogmærke-fil (hyppigst .html). I de fleste browsere er det muligt at eksportere bogmærker, søg på Google for at finde ud af hvordan du gør det i din browser.

6. Her kan du eksportere link-samlingen. Link-samlingen bliver downloadet i .html format så den kan importeres som bogmærker i andre systemer og browsere.

7. Når du har lavet et link eller kategori, så kan du redigere det ved at trykke på blyanten.

8. Ligeledes kan du slette det ved at trykke på det røde kryds.

9. Hvis du ønsker at organisere dine links i kategorier eller ændre strukturen, så kan du flytte rundt på dem ved at trykke på 'Organiser' ud for de enkelte links.

For at lave et nyt link, så skal du trykke på 'Tilføj nyt link' som vist i pkt. 3 ovenover.

Du skal nu indtaste informationer om dit link og vælge dets placering.

10. Indtast et navn for linket. Det er dette navn som bliver vist for de andre projektrumsdeltagere i link-samlingen. F.eks. så kunne https://www.dr.dk/nyheder/ bare beskrives som 'DR Nyheder'.

11. Her skal du indsætte internetadressen for dit link.

12. Her kan du vælge hvilken kategori dit link hører til. Hvis der endnu ikke er oprettet kategorier, så se nedenfor for mere information. 

13. Her har du mulighed for at lave en beskrivelse til dit link eller f.eks. notere særlige iagtagelser som du har gjort dig, som gør at du ønsker at dele det.

14. Når du har udfyldt informationerne, så tryk på 'Gem' og dit link bliver tilføjet.

Tilføj ny kategori

For at lave et nyt link, så skal du trykke på 'Tilføj nyt kategori' som vist i pkt. 4 ovenover.

15. Indtast en titel på kategorien som dækker over det indhold der skal ligge i kategorien.

16. Tryk på 'Gem' og din kategori er blevet tilføjet.

Det er ikke muligt at lave underkategorier.