Upload af fil (Ressourcer)

I projektrummets ressourcer har du mulighed for at tilføje en fil fra din computer.

For at tilføje en fil fra din computer, så skal du først gå ind i det projektrum det skal ligge i, og så trykke på tilføj under 'Ressourcer' efterfulgt af 'Fil'. Du kan læse mere om 'Ressourcer' i denne vejledning.

Derefter får du følgende vindue:

1. Giv din fil en titel så de andre i projektrummet kan genkende hvad det er.

2. Tryk herefter på 'Vælg fil'. Dette vil åbne et stifinder-vindue hvor du skal finde den fil du ønsker at tilføje.

Med 'Hent en skabelon' kan du downloade et tomt dokument.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at overføre flere filer.

3. Her kan du tilknytte en beskrivelse eller noter til filen.

4. Her kan du angive hvorvidt filen skal være aktiv eller ej, og evt. i hvilken periode den skal være aktiv. Hvis den ikke er aktiv, så vises den ikke på projektrummets oversigtside.

5. Tryk på 'Gem' for at afslutte. Din fil er nu blevet tilføjet til projektrummets ressourcer.