Tilføj filer i itslearning fra din Computer og OneDrive

Når du i itslearning vælger Fil, kan du uploade alle slags filer, f.eks. en præsentation et opgavedokument eller øvrigt materiale til planen. Du kan tilføje filer fra din computer eller dit OneDrive. Vil du tilføje filer fra dit OneDrive, skal dit Onedrive tilknyttes Itslearning.

Vær opmærksom på gældende Copydan regler, når du lægger litteratur og tekst i itslearning.

Du finder Absalon retningslinjer for scanning og fotokopiering af tekster og andet her

1. Navngiv din fil her.

2. Tryk på Tilføj fil  for at vælge Office 365, eller træk din fil fra din computer hen i feltet og slip den her.

3. Nu kan du vælge enten Onedrive eller Sharepoint.

Hvis du IKKE sætter flueben i 'Upload en kopi til itslearning', så skabes der kun et link til filen på sin nuværende placering i OneDrive.

Hvis de i stedet sætter fluben i 'Upload en kopi til itslearning' så tages der en kopi som så ejes af itslearning og gør det muligt at åbne og redigere filen i Word Online, samt giver de studerende mulighed for at downloade den. 

Vi anbefaler altid du sætter flueben i "upload en kopi til itslearning" fordi du derved undgår at skulle sætte de ønskede delingsindstillinger til Onedrive og fordi dokumentet altid på denne måde ligger i itslearning som de studerende kan tilgå.

  1. Hvis du har valgt Tilføj fil kan du herefter vælge mellem Fil fra din computer eller Fil fra Office 365.

Fil fra din computer

Hvis du har vælger 'Computer' så åbnes der et stifinder-vindue hvor du skal finde filen på din computer.

4. Marker den fil du ønsker at uploade.

5. Tryk på 'Åbn' for at uploade filen.

Vinduet lukkes nu, og du kommer tilbage til forrige vindue hvor du nu kan se den valgte fil.

6. Er det den rigtige fil, så tryk på 'Gem' og filen er nu tilgængelig i planen.

7. Er det den forkerte fil, så tryk på krydset og gentag punkt 4 og 5.

Fil fra OneDrive

Husk på at OneDrive er til kladder og kollaboration. Filer på disse to skytjenester bliver automatisk slettet efter at en medarbejder stopper. Hvis de filer du ønsker at tilføjes skal sikres, så anbefaler vi at du ligger dem på vores sikre netværksdrev i stedet eller uploader dem direkte i itslearning.

Hvis du vælger OneDrive, så åbnes et vindue hvor du kan se de filer du har på den OneDrive konto du har tilknyttet til Itslearning.

Hvis du endnu ikke har tilknyttet din OneDrive konto til Itslearning, så tryk her for at se hvordan du gør.

8. Markér den fil du ønsker at uploade ved at trykke på den.

9. Sæt flueben i "opload en kopi til itslearning".

Hvis du IKKE sætter flueben i 'Upload en kopi til itslearning', så skabes der kun et link til filen på sin nuværende placering i OneDrive.

Hvis de i stedet sætter fluben i 'Upload en kopi til itslearning' så tages der en kopi som så ejes af itslearning og gør det muligt at åbne og redigere filen i Word Online, samt giver de studerende mulighed for at downloade den. 

Vi anbefaler altid du sætter flueben i "upload en kopi til itslearning" fordi du derved undgår at skulle sætte de ønskede delingsindstillinger til Onedrive og fordi dokumentet altid på denne måde ligger i itslearning som de studerende kan tilgå.

10. Tryk herefter på 'tilføj'.

Vinduet lukkes nu, og du kommer tilbage til forrige vindue hvor du nu kan se den valgte fil ligge i itslearning.