Word-online, PowerPoint og Excel i itslearning

Hvis du ikke allerede har en Word, Excel eller PowerPoint-fil klar til upload, kan du oprette den direkte i Microsoft Online. Det giver dig mulighed for at arbejde med velkendte tekstbehandlingsprogrammer online, direkte i itslearning, uden at skulle uploade filen efterfølgende.

Vær opmærksom på gældende Copydan regler, når du lægger litteratur og tekst i itslearning.

Du finder Absalon retningslinjer for scanning og fotokopiering af tekster og andet her

Nedenfor beskrives hvordan du arbejder i både Word, PowerPoint og Excel. Arbejdsgangene er ens for alle tre typer dokumenter.

Du kan nu arbejde direkte i enten Word, Excel eller PowerPoint dokumentet.

1. Navngiv dit Dokument her

2. Vælg "Egenskaber" for at angive hvornår dit dokumnet skal være åben.

3. Ved de 3 prikker, kan du vælge om du vil kopiere dit dokument til et andet Rum, du kan også her slette dit dokument.

4. Under Tilladelser kan du vælge hvem der kan se og hvem der kan redigere i dit dokument samt få et samlet overblik over tilladelser for dokumentet