Sådan arbejder du med ressourcer og aktiviteter

Oversigt over Ressourcer og aktiviteter

Dine undervisningsmaterialer og aktiviteter er opdelt i to kategorier:

  • Ressourcer er typisk materialer du enten skriver, uploader eller påbegynder, så de studerende kan arbejde videre i dem.
  • Aktiviteter giver typisk mulighed for interaktion mellem underviser og studerende. 

Studerende kan ikke oprette Ressourcer og Aktiviteter, men opretter du en ressource eller aktivitet, kan studerende arbejde videre i det.

Alle andre "Ressourcer og Aktiviteter er beskrevet i andre IT vejledninger. 

Undervisningsmaterialer og aktiviteter tilføjes i "Ressourcer og Aktiviteter". 

1. Vælg "Tilføj ressource" for at tilføje alle ressourcer og aktiviteter, der skal anvendes i netop denne lektionsgang e.l.  

Til venstre kan du vælge at tilføje ressourcer ud fra itslearnings funktioner. Det kan både være præsentationer, pdf-filer, noter og andre dokumenttyper og det kan være diskussionsfora, opgaver, tests og undersøgelser.

Til højre under "Tilføj fra" kan du vælge at hente en fil fra Rum eller fra din computer.