Feedback på afleveringsopgaver

Der er flere måder du som studerende kan modtage din feedback på afleveringsopgaver på. Det afhænger af om du har afleveret en opgave som du har skrevet i Rich Text Editoren i itslearning, eller uploadet en PDF eller Word-dokument. Her gennemgår vi hvordan du ser den feedback din underviser har lavet til dig.

Til at starte med, så får du en notifikation i itslearning, når din underviser har lavet feedback til dig i en afleveringsopgave:

Når du trykker på en af notifikationerne, så ryger du direkte ind til den opgave du har afleveret.

Alternativt så skal du også gå ind på opgaven igen i gennem rummets Planer, eller rummets forside.

Afleveret ved at lave opgaven i Rich Text Editoren i itslearning

Hvis du har lavet din opgave direkte i itslearning, så vil underviserens feedback fremgå øverst, ovenover din aflevering:

Afleveret ved at uploade en PDF-fil

Hvis du har afleveret ved at uploade en PDF-fil, så kan underviseren skrive både en generel feedback, og lave annotering/kommentere i dit dokument.

1. Den generelle feedback står øverst, oven over din opgave.

2. For at se evt. annotering/kommentering i dit dokument, så skal du først åbne det, ved at trykke på det.

Når du har åbnet dit dokument, så kan du se de steder der er lavet annotering/kommentering ved at baggrunden har en anden farve.

I dette eksempel er der f.eks. lavet annotering/kommentarer til 'Absalon' og '32 besvarelser'.

Når man trykker på et sted hvor der er lavet annotering/kommentarer, så åbnes der en boks hvor du kan læse kommentaren.

Afleveret ved at uploade en Word-fil

Hvis du har afleveret ved at uploade en Word-fil, så kan underviseren skrive både generel feedback og kommentare direkte i dit dokument.

1. Generel feedback fremgår øverst når du går ind på opgaven, ovenover din aflevering.

2. For at se kommentarer i dit dokument, så skal du først åbne det ved at trykke på det.

Når du er inde i dokumentet, så kan du se de steder der er lavet kommentarer ved at der er en lille taleboble ude til højre. Når du trykker på dem, så åbnes kommentarerne ude til højre, og så kan du læse dem.

Tryk på den enkelte kommentar for at se hvor den hører til.