Lav afleveringsmappe med en mappe

Vejledningen her viser hvordan du med mappeværktøjet, laver en afleveringsmappe hvor studerende kan aflevere opgaver.

Som udgangspunkt kan man som studerende kun se en mappe en underviser har lavet. Den kan fx indeholde pdf filer som underviser har lagt op. Men som udgangspunkt kan studerende ikke ligge noget ind i mappen, fx aflevere opgaver.

Det kan man ændre på, således at mappen bliver en afleverinsgmappe for studerende. Se herunder hvordan:

Stil dig i den plan hvor du vil oprette en afleveringsmappe via mappe funktionen.

1. Vælg "tilføj"

2. Vælg "Mappe".

3. Navngiv din mappe.

4. Tryk "gem"

Gå ind i mappen igen

5. Gå ind i de tre prikker.

6. Vælg "Tilladelser"

7. Vælg nu "Vis en detaljeret oversigt over de aktuelle tilladelser.

8. Vælg "Rediger tilladelser (avanceret).

9. Sæt flueben ved "evaluer" og "skriv" ud for de studerende. Tryk "gem".