Undersøgelse

Du kan med undersøgelsesværktøjet oprette spørgeskemaundersøgelser med forskellige af spørgsmål og svarkategorier.

Først skal du oprette din undersøgelse:

1. Angiv overskrift på din undersøgelse.

2. Angiv dine spørgsmål du ønsker at stille i din undersøgelse.

3. Angiv deadline for undersøgelsen.

4. Angiv om din undersøgelse skal være anonym.

5. Her kan du vælge om du vil have alle spørgsmål vist på én side.

6. Angiv om den er obligatorisk for alle deltagere.

7. Angiv om den er aktiv eller deaktiveret og evt. i hvilket tidsinterval.

8. Gem når du er færdig.

Du åbner nu din undersøgelse i Planer, som giver dig mulighed for at tilpasse eller redigere i dine spørgsmål i undersøgelsen. Bemærk, at du kan redigere i din undersøgelse sålænge du IKKE har igangsat undersøgelsen eller at den er sat til at være aktiv (Se step 9 nedenfor).

 

9. Før du kan redigere i din undersøgelse, og fx tilpasse spørgsmål og svar, skal du altså deaktivere din undersøgelse først.

10. Nu kan du ændre på dine spørgsmål.

11. Her har du følgende muligheder:

12. Du kan udskrive din undersøgelse.

13. Du kan angive forskellige bruger tilladelser til din undersøgelse.

14. Her kan du kopiere din undersøgelse og kopiere den over i en anden plan.

15. Her kan du redigere i din undersøgelse.

16. Her kan du slette din undersøgelse.

Du har nu ovenviste 4 spørgsmålstyper du kan vælge imellem. Desuden kan du slette spørgsmål til venstre.

"Ja/nej spørgsmål":

17. For mere viden om Rich text editoren, se vejledningen her.

18. Angiv dit Ja/nej spørgsmål.

19. Gem og opret nyt spørgsmål (bruges indtil du er færdig).

20. Gem (når du er færdig)

"Tilføj et spørgsmål med flere svarmuligheder":

21. Opret svar med flere svarmuligheder.

22. Angiv alternativt svar.

23. Her kan du tillade at der vælges flere svar.

24. Gem eller gem og opret nyt spørgsmål

"Tilføj åbent spørgsmål til undersøgelsen":

(se punkt 11-14)

"Tilføj matrix spørgsmål":

25. Angiv spørgsmål.

26. Angiv række

27. Angiv kolonner

28. Sæt svarmulighed ind i dine rækker

29. Sæt svarmulighed ind i kolonner

30. Gem eller gem og opret nyt spørgsmål.