Mappe

Mappe

Herunder vises hvad og hvordan du arbejder med "Mapper".

Der kan være både fordele og ulemper forbundet med at tilføje mapper: Fordelen er, at med en mappe kan du tildele andre rettigheder til alt i mappen på én gang, så andreselv kan uploade, redigere og igangsætte aktiviteter i mappen. Ulempen med mapper er, at overblikket kan gå tabt ligesom at alle også kan se det samme i en Mappe. Derudover så giver man også andre mulighed for at slette ting i mappen, hvis man giver dem tilladelser til at tilføje ting, man kan ikke differentiere mellem disse tilladelser så brug den med omhu.

Du kan som underviser lave mapper til grupper af studerende eller andre. Dette er med til at sikre at de kun har adgang til de materialer som de i gruppen, selv har lagt op, og på den måde ikke kan slette andres. For at gøre brug af dette skal du første oprette grupper i rummet.

2. Navngiv en titel

3. Lav en kort beskrivelse

4. Vælg om den er aktiv samt angiv tidsinterval for hvornår den skal være tilgængelig for alle.

5. Gem

Tilpas din mappe

6. Du kan administrere adgang til din mappe (se mere nedenfor).

7. Du kan også kopiere din mappe til en anden Plan i et andet rum. Du kan redigere i din Mappe, og du kan slette den.

8. Her tilføjer du Ressourcer og Aktiviteter til din Mappe.

Administrer adgang til din Mappe (Tilladelser)

Tryk først på Tilladelser, som vist ovenfor under punkt 1.

9. Angiv her hvem der kan se mappen.

10. Angiv her hvem der kan tilføje nye elementer til mappen.

11.Få her et smalt overblik over tilladelser og rediger efter behov.