Link-funktionen

Med link-funktionen har du mulighed for at linke eksternt. Nogle webapplikationer kan integreres som fx Padlet og Youtube. Denne mulighed kommer dog kun frem hvis den kan integreres.

Vælg link-funktionen i Ressourcer og aktiviteter i Planer.

Du kan nu indsætte dit eksterne link - fx fra Youtube, en webside eller som her vist fra Padlet.

1. Navngiv dit link.

2. Sæt flueben i "Integrer siden i Itslearning hvis du vil have vist din web applikation på siden i Itslearning.

Bemærk: det er ikke alle webapplikationer der tillader integration på siden.

Ovenfor ses hvordan en integreret webapplikation vises på en side i Itslrearning.

3. Du kan her redigere dit link efter behov.