Test

Testværktøjet i itslearning kan bruges til en række forskellige test du ønsker fx at stille til dine studerende. Se herunder for flere korte videovejledninger til Test værktøjet i Itslearning.

Kom igang med testværktøjet i itslearning

Genbrug og deling af en test til andre planer i itslearning

Testkategorier

Når du står i din test, kan du vælge Testkategorier.

Testkategorier bruges til at organisere dine spørgsmål. Du kan bruge forskellige antal point til at vægte spørgsmålene i en test. 

1. Vælg testkategorier

2. Vælg Tilføj testkategori.

3. Du får nu mulighed for at point give spørgsmål mm.

Import og eksport af spørgsmål i test værktøjet

Import af spørgsmål

Det er muligt at importere test spørgsmål fra andre "Test" i itslearning.

Det gør du på følgende måde:

4 Gå ind i din oprettede test( se video 1 ovenfor) og vælg "Spørgsmål"

5. Vælg derefter "Import".

Der vises nu 2 muligheder for import af test.

6. For import af test fra anden test i itslearning vælg denne.

7. Vælg rum og hvilken test du vil importere.

8. Vælg importer.

OBS: De 2 ovenfor viste andre muligheder for import af test/spørgsmål anbefaler vi ikke, da de ikke fungere i praksis.

Eksport af test/spørgsmål

Du har mulighed for at eksportere "Test"/Spørgsmål på følgende måde:

9. Gå ind i din oprettede test( se video 1 ovenfor) og vælg "Spørgsmål"

10. Marker hvilke spørgsmål i testen du ønsker at eksportere

11. Vælg derefter "eksport". Din(-e) spørgsmål bliver nu eksporteret i xml format.

Statistik med testværktøjet

Som underviser:

Som underviser har du mulighed for at trække statitik ud af testværktøjet. Det gør du på følgende måde:

12. Vælg "Rapporter".

13. Her fremgår: max point, gennemsitlige point, højeste antal point, laveste antal point.

14. Antal deltagere og resultatpoint

15. Går du tilbage kan du vælge "Statistik for spørgsmål

16. Her kan du se og bladre frem og tilbage i dine spørgsmål.

17. Her kan du se: Spørgsmålstype, middelpointtal, antal besvarede og ubesvarede spørgsmål, min antal point, samt max antal point.