Upload af mappe

Der er mulighed for at uploade en hel mappe med ressourcer i It's Learning, dog så er der noget ekstra-arbejde forbundet med dette, samt nogle faldgruber som kan gøre det uhensigtsæssigt, og det anbefales derfor at det kun gøres ved strengt nødvendighed.

Det er kun muligt at tilføje mapper fra ens computer. Du kan ikke tilføje mapper direkte fra skytjenester som Google Drive og OneDrive.

  • Når du uploader en mappe med indhold, så er den ikke knyttet til din plan. Dette skal gøres manuelt efterfølgende for indholdet i mappen.
  • Mappen skal lægges i den mappe, for det emne indholdet hører til. Dette betyder at at der ikke må være indhold til flere emner i en mappe.
    • Hvis der afviges fra dette, så bliver indhold ikke kopieret med over når man genbruger emner og planer.

Vejledningen er delt op i to dele, som begge skal følges fra punkt til punkt, hvis det skal virke efter hensigten.

Upload/Tilføj din mappe til It's Learning fra din computer

Først skal du navigere til det rum hvor du ønsker at uploade en mappe med indhold:

1. Tryk på 'Rum' i topmenuen

2. Tryk på det rum du ønsker at uploade en mappe i.

Hvis rummet ikke er vist på listen, så tryk på 'Alle rum' i bunden, og find rummet.

3. Tryk på 'Ressourcer' i rummets topmenu.

4. Vælg mappen for det emne hvor du ønsker at tilføje en mappe med ressourcer

5. Når du står i mappen, så tryk på 'Tilføj'-knappen.

 

6. tryk på 'Fil eller mappe'

7. Tryk i feltet, og et lille vindue åbner

8. I vinduet skal du trykke på 'Computer - Mappe'

Der åbnes nu et stifinder-vindue:

9. Lokaliser den mappe du ønsker at uploade og marker den med et klik på musen.

10. Tryk på upload.

Herefter kommer du tilbage til forrige visning:

11. Tryk nu på 'Gem' og din mappe er uploadet til It's Learning.

Tilknyt din mappe, eller elementerne i den, til emnet i rummets 'Plan'

Når du skal tilføje mappen eller elementer fra den mappe som du har uploadet til It's Learning, så skal du gå til rummets plan:

12. Tryk på 'Plan' og naviger til det emne hvor mappen eller dets elementer skal tilføjes.

13. Når du har fundet emnet de skal tilføjes i, så skal du trykke på 'Tilføj ressource' ud for den plan (kaldt undervisningsgang på ovenstående billede) som det skal tilføjes til.

Herefter åbnes der et vindue:

14. Vælg 'Rum' i menuen 'Tilføj fra'.

Der åbnes nu en mappeoversigt over emnerne i rummet:

Hvis der allerede er tilknyttet ressourcer og/eller aktiviteter til den plan du ønsker at tilføje til, så er der allerede sat hak i dem. Hvis du fjerner dette hak, så bliver de ressourcer og aktiviteter fjernet når du trykker på 'Tilføj'.

Du skal nu navigere til den mappe du har uploadet i ressource-fanen og tilføj hele mappen eller elementer fra den.

15. Her kan du sætte hak i de elementer du ønsker at tilføje. Du kan vælge en hel mappe, eller indholdselementer i en mappe.

16. Her kan du udfolde emnemapperne og se indholdet i dem.

17. Her kan du se navnet på mappen/indholdet, og ud fra ikonet kan du også se hvilken type indhold der er snak om.

18. Når du har sat hak i de elementer du ønsker at tilføje, så skal du afslutte ved at trykke på den grønne knap 'Tilføj'.

De valgte elementer er du blevet tilføjet til den valgte plan.