SurveyXact

Mere information

SurveyXact er et avanceret system til gør-det-selv spørgeskemaundersøgelser, der er 100 procent internetbaseret. SurveyXact er udbydes af Rambøll Management Consulting, der ligeledes står for hurtig support og undervisning.

SurveyXact adskiller sig fra Google Analyse, idet SurveyXact er bedre egnet til at kode og rapportere store mængder af data til bl.a. forskningsprojekter, undervisnings- og kursusevalueringer.

Rambøll Management udbyder gratis kurser i København, Aarhus og Odense, og efter 'først til mølle-princippet' med maks. 2 personer fra samme virksomhed pr. Kursus. Ønsker en større gruppe at deltage, er man velkommen til at kontakte Rambøll Management. Link til kursustilmelding https://www.surveyxact.dk/mit-surveyxact#coursetitle