Flytning af dine medier til medier.pha.dk

På medier.pha.dk kan du med fordel samle de medier som du bruger aktivt i din undervisning.

Når dine medier ligger på medier.pha.dk, så er de sikret. Med dette menes der at deres opbevaring således opfylder GDPR og datasikkerhedsbestemmelserne i forhold til placering af data, og at medier herinde også er sikret mod evt. brugernedlukninger mm.

På Absalon Medier har du stadig fuld kontrol over dine medier, og de ligger på din bruger på platformen.

Sådan flytter du dine medier til medier.pha.dk

Når du skal flytte dine medier gælder det, at du først skal hente dem så du har dem liggende lokalt på din computer.

Når du har dem liggende lokalt på din computer, så skal du følge denne vejledning til at uploade dem til Absalon Medier.

Hvorfor flytte mine medier til medier.pha.dk?

Det er der flere grunde til. Her vil vi prøve at skitsere nogle eksempler som gør sig gældende mange steder i dag:

YouTube
I forhold til GDPR og datasikkerhed, så er det problematisk når dine medier er udgivet gennem YouTube. Som udgangspunkt er dine medier som er udgivet på YouTube tilgængelige for alle i hele verden. Dette betyder at hvis der indgår andre personer i dine videoer, så skal du have skriftligt samtykke til at må offentliggøre dem på dette niveau. Ligeledes så skal der være mulighed for at de kan trække samtykket tilbage, men når en person stopper i Absalon, så mister vi kontrollen over de videoer som ligger på vedkommendes YouTube-bruger.

Google Drev
Mange har også medier liggende i Google Drev. Delingsinstillingerne for disse medier styrer i selv, ligesom at i selv er ansvarlige for at sikre samtykke ift. de delingsindstillinger i sætter. Her har vi flere problematiker, f.eks. at data automatisk bliver slettet et år efter at en person forlader organisationen, og i det år kan vi ikke reagere på hvis nogen måtte trække deres samtykke tilbage.