Tidslinje og kapitler på videoer

På dine videoer på medier.pha.dk har du mulighed for at lave en tidslinje for din videoer, og opdele den i kapitler, som seerne så kan navigere igennem:

Seerne kan åbne menuen over kapitlerne, og se de navne der er blevet angivet for dem, samt en thumbnail fra det tidspunkt kapitlet begynder på. Når de trykker på en af kapitlerne, så afspilles videoen fra det tidspunkt kapitlet starter.

Sådan kommer du i gang

Når du skal lave kapitler til en video, så skal du starte med at logge på https://medier.pha.dk/ og trykke dig ind på den video, som du ønsker at lave kapitler på.

Når du er inde på videoen, så skal du:

1. Trykke på 'Handlinger'

2. Trykke på 'Rediger'.

Der åbner sig nu en udvidet menu under vidoen:

3. Tryk på 'Tidslinje'.

Lav kapitlerne

Det er i øjeblikket ikke muligt at uploade et slideshow til at lave kapitler. Kapitler kan derfor kun laves ud for nedenstående vejledning.

4. Tryk dig ind på linjen, på det tidspunkt, hvor du ønsker at der skal oprettes et kapitel.

5. Tryk på fane-ikonet ude til venstre.

Der åbner sig nu en lille menu neden under, hvor du kan angive informationer om kapitlet:

6. Her kan du se den thumbnail der vil blive vist for kapitlet i menuen (se billedet øverst i vejledningen). Du kan uploade dit eget billede hvis du ønsker det, f.eks. et slide med et navn på e.l.

7. Her skal du angive en titel på kapitlet. Det er denne titel som seerne får af se i kapitel-menuen (se billedet øverst i vejledningen).

8. Her kan du rette tidspunktet for kapitlet til, altså det tidspunkt i videoen som kapitlet skal springe til, når der bliver trykket på det.

9. Tryk på 'Gem' for at gemme dit kapitel.

Gentag stk. 4-9 for hvert kapitel du ønsker at lave.