Upload af medier

Upload af dine filer til medier.pha.dk er yderst simpelt.

For at ligge dine medier op, skal du først gå til https://medier.pha.dk/ og logge ind gennem SingleSignOn med din Absalon konto (du er muligvis allerede logget ind, hvis du f.eks. har været på post.pha.dk eller net.pha.dk).

Når du er logget ind, så har du følgende visning:

 

1. Din forside på medier.pha.dk vil altid være mine medier, her har du hurtig adgang til de medier som du har uploadet.

2. Hvis du trykker på et af dine medier, så får du mulighed for at dele det vha. link, indlejring, oEmbed mm.

3. For at uploade et medie, så skal du trykke på 'Tilføj Ny':

 

4. Og herefter vælge 'Upload Af Medier'.

5. Du får nu følgende kasse frem, hvor du kan trække dine medier over i for at begynde at uploade dem.

6. Du kan også trykke på knappen '+ Vælg fil til upload', så får du et stifinder-vindue hvor du skal markere og åbne den fil du ønsker at uploade.

Når du uploader en fil, så skifter visningen, og du får mulighed for at foretage en række indstillinger:

7. Her kan du angive din titel til mediet. Som standard vil titlen være navnet på den fil du uploadede.

8. Her kan du tilføje en kort beskrivelse til dit medie.

9. Her kan du tilføje tags til dit medie. På nuværende tidspunkt kan disse ikke bruges til noget.

10. Her kan du angive tilgængeligheden for dit medie. Standard er altid tilgængeligt, så det altid er tilgængeligt for dem du deler det med. Du kan også angive at det kun skal være tilgængeligt i en bestemt periode, hvorefter det kun er dig som har adgang til det.

11. Hvis der er flere som har været med til at lave mediet, eller som skal bruge mediet i deres undervisning, så kan du tilføje dem som bidragsydere, og så får de også mulighed for at dele mediet.

12. Her kan du vælge delingsindstillinger. Som standard vil medier være sat til privat, og selv rette deres rettigheder til hvis du vælger at dele det.

13. Når du har foretaget dine ønskede indstillinger, så tryk på 'Gem'.

14. Når du har gemt så kan du gå direkte til mediet så du kan dele det.

Du kan læse mere om hvordan du deler dine medier i denne vejledning.