Arbejdscomputer

Alle ansatte får en computer stillet til rådighed. Den skal først og fremmest bruges arbejdsmæssigt. Sørg for at den bliver tilsluttet ABSALON´s netværk jævnligt, da den så vil modtage opdateringer (sikkerheds- antivirus- og programopdateringer).

Du skal sørge for at:

  • renholde udstyret således at det kan videregives til andre i pæn stand – dette gælder også inden udstyr sendes til service hos IT-afdelingen
  • udstyret er fornuftigt sikret mod tyveri, når det ikke bruges
  • udvise generel påpasselighed overfor det udleverede udstyr
  • fejlmelde udstyr, der evt. er defekt – fejlmelding skrives til helpdesk@pha.dk