Tilføj et nyt element til en side

  • Vælg Side-modulet.
  • Vælg siden, som du vil redigere indhold på

Siden åbner op og du kan nu se backend version af siden baseret på en skabelon hvor en række felter er præ-defineret. Det er disse felter er udgør grundstrukturen på din side. I elterne kan du indsætte elementer som kan rumme indhold. I eksemplet  herunder er felterne tomme.

Du har  nu en række muligheder for at tilføje indhold i elementerne. Du kan tilføje så mange elementer i et felt som du vil.

  1. Vælger du har sætte indhold i dette felt vil indholdet i elementet fylde hele sidens bredde (udover menuen i venstre side)
  2. Vælger du at sætte indhold i dette felt vil indholdet i elementet fylde halvdelen af sidens bredde og du vil kunne lægge yderligere indhold i elment 3 i højre side
  3. Vælger du at sætte indhold i dette felt vil indholdet fylde en fjerdel af højre side. Elementer vil altså ligge ved siden af indholdet fra felt 2. Vær opmærksom på, mængden af indhold du sætter ind da indholdet i felt 2 og 3 ikke nødvendigvis flugter
  4. Vælger du har sætte indhold i dette felt vil indholdet i elementet fylde hele sidens bredde (udover menuen i venstre side) og ligge nederes på siden hvis du har sat indhold i det oventående felter.

Når du har oprettet et element skal du vælge hvilke type indhold der skal være der.

  1. Under fanebladet "Typisk indhold" finder du sjovt nok de mest brugte typer.
  • Brug "Almindelig tekst element" hvis du skal indsætte almindelig tekst.
  • Brug "Tekst med billeder" hvis du gerne vil have et billede sat ind. Du skal efterfølgende vælge billedet og indstille hvor det skal være samt størrelsen på det. Se denne vejledning for hvordan du gør det

 

2. Under specielt indhold har du mulighed for at indsætte HTML-kode. Det giver mulighed for at fx indsætte en video på siden. Se denne vejledning for hvordan du gør det.