Zoom - Gruppearbejde (Breakout rum)

Gruppearbejde i Zoom (Breakout rooms)

I Zoom er det muligt at opdele deltagerne i forskellige grupperum, såkaldte “Breakout Rooms”. Det giver mulighed for, at deltagerne i dele af undervisningen kan arbejde sammen i mindre grupper. Undervejs har hosten (underviseren) mulighed for at tilgå de forskellige breakout rooms.

Det er kun hosten, der kan oprette og administrere breakout rooms.

Opmærksomhedspunkt

Hvis du opretter grupperum til dine studerende, fordeler de studerende i grupperne, og efterfølgende forlader mødet (uden at lukke mødet), så fortsætter grupperummene indtil deltagerne derude beslutter sig til at forlade grupperummene og vende tilbage til selve mødet, der kan fortsætte uden dig som host.

Det er kun host/underviser, der har mulighed for at aktivere nye grupperum, hvilket vil sige hverken co-host eller øvrige deltagere kan aktivere/redigere grupperum.

1. Oprettelse af breakout rooms

Breakout rooms kan oprettes, når du afholder et møde/undervisning med deltagere i.

 1. Vælg ”Breakout Rooms” i bjælken.
 2. Angiv hvor mange breakout rooms, der skal oprettes.
 3. Skal breakout rummet oprettes automatisk (deltagerne fordeles tilfældigt i de oprettede rum).
 4. Skal breakout rummet manuelt (du angiver hvilke personer, der skal ind i de oprettede rum).
 5. Skal deltagerne selv kunne vælge hvilket breakoutrum, de skal deltage i (f.eks. opretter du studiegruppe 1, 2 og 3, og de studerende ved selv, hvilken studiegruppe de er med i).
 6. Klik ”Create” for at oprette breakout rooms (Deltagerne bliver ikke fordelt ud i de forskellige breakout rooms endnu)
Zoom Meeting Participant ID: 187543
 1. Det er muligt at omdøbe titlerne på breakout rooms ved at føre musen over titlen f.eks. ”Breakout Room 1” og derefter klikke på ”Rename”.
 2. Det er muligt at ændre på breakout rooms og flytte deltagere fra et breakout room til et andet. Dette gøres ved at flytte musen over den pågældende deltager og derefter klikke på “Move To”.
 3. Er der deltagere der ikke indgår i et breakout room, fremgår de under “Unassigned” og kan tilføjes på samme vis ved at flytte musen over deltageren og derefter klikke på “Assign to”.
 4. Klik på ”Open All Rooms”, hvorefter breakout rooms oprettes og deltagerne automatisk flyttes derud.

Undervejs kan deltagerne ryge ud af et breakout room, hvorefter de ikke selv kan komme ind i breakout room igen. Det er kun hosten og co-host, der kan flytte dem tilbage i et breakout room. Det er derfor vigtigt løbende at tjekke om nogle deltagere står som "unassigned" (Ses ved at klikke på "Breakout Rooms" i den sorte menubjælke for at få pop-up vinduet frem), herefter de kan tilføjes ved at føre musen over deltageren og derefter klikke på "Assign to".

2. Kommunikation i breakout rum

Deltagerne har i breakout rum ikke længere adgang til "main session" (hovedrummet) eller det dertilhørende materiale, chat mm., idet der oprettes breakout rooms. Det er derfor vigtigt, at materiale eller andet som deltagerne skal anvende i deres arbejde i breakout rooms, er tilgængeligt andetsteds f.eks på. IntraPol eller Itslearning.

BEMÆRK: Host eller co-host kan fra hovedrummet dele indhold (via Share content) til breakout-rummene, når disse er aktive.

 • Som host og co-host kan du deltage i alle breakout rooms dog ikke på samme tid. Du deltager i et breakout room ved at klikke på “Join” i pop-up menuen “Breakout rooms", hvorefter du flyttes fra main session til det pågældende breakout room. Du kan komme tilbage til main session ved at klikke på “Leave Breakout Room” eller ved at klikke på “Leave” i pop-up menuen “Breakout Rooms”.
 • Deltagerne i et breakout room har desuden mulighed for at tilkalde dig, så du kan deltage i deres breakout room ved at klikke på ”Ask for help”. Når du som underviser/host bliver inviteret ind i et breakout room, får du følgende pop-up meddelelse:
 1. Klikker du på ”Later” orienteres deltagerne i det pågældende breakout room om, at du ikke har tid på nuværende tidspunkt, og at de skal prøve igen senere.
 2. Klikker du på ”Join Breakout Room”, flyttes du over i det pågældende breakout room. Når du er færdig med at assistere i et breakout room, kan du enten tilgå et nyt breakout room eller gå tilbage til main session.

3. Afslutning af breakout rooms

Når breakout rooms skal afsluttes, er det muligt at lukke alle breakout rooms og bede deltagerne komme retur til main session. Det gøres ved:

 • Klik på ”Close All Rooms” i pop-up menuen ”Breakout Rooms”. Herefter får alle deltagere en pop-up meddelelse, der beder dem vende tilbage til main session. De får et minut til at færdiggøre deres gruppearbejde, inden de automatisk bliver sendt tilbage til main session.

4. Udvidede funktioner/indstillinger i breakout rooms

Når du opretter breakout rum, er der nogle udvidede funktioner som kan være nyttige.

 1. Vælg om deltagerne selv må vælge hvilket breakout rum, de vil deltage i.
 2. Vælg om deltagerne skal have lov til at gå tilbage til main session, når de har lyst. Alternativt er det først, når du lukker alle breakout rooms, at de kan gå tilbage til main session.
 3. Vælg om alle deltagere automatisk skal ud i deres breakout rum, når du åbner dem. Derved skal deltagerne ikke godkende, men bliver automatisk flyttet til deres pågældende rum.
 4. Sæt tid på, hvor længe deltagerne skal være i deres breakout rooms. Du kan vælge om du vil have en besked, når tiden er gået.
 5. Indstil hvorvidt deltagerne skal have tid til at færdiggøre deres arbejde inden de kommer tilbage til main session.
Zoom Meeting Participant ID: 187543