Zoom - Tag kontrol over dit møde

Hvis du bruger dit personlige Zoom-møderum, risikerer du i højere grad at blive generet af eksterne brugere (også bedre kendt som Zoom-bombing).

Det er derfor vigtigt, at du ALTID sætter venteværelse på dit personlige Zoom-møderum, og kun bruger disse til vejledning og eksaminer.

Ønsker du at bruge Zoom til undervisning, skal du derfor "planlægge" dette. Derved får du et link til mødet inkl. en krypteret adgangskode.

Oplever du, at en deltager forstyrrer dit møde (bedre kendt som Zoom-bombing) har du i Zoom en række værktøjer, som du kan anvende for at få kontrollen tilbage.

 1. Start med at gøre vedkommende opmærksom på, at vedkommende forstyrrer dit møde, og at vedkommende risikerer at blive smidt ud.
 2. Hvis generne fortsætter kan du gøre flere ting.

Du kan vælge at smide vedkommende ud.

 1. Find den forstyrrende deltager i oversigten og klik på de tre prikker i højre hjørne.
 2. Vælg Remove
Zoom Meeting

Dette forhindrer imidlertid ikke vedkommende at vende tilbage.

Zooms sikkerhedsindstillinger

Hvis du klikker på sikkerhedsikonet i menulinjen, får du en række effektive værktøjer frem, som du som host kan benytte dig af.

Du har mulighed for enten at låse mødet eller sætte venteværelse på mødet:

 1. Lås mødet: ingen personer kan komme ind i mødet
 2. Venteværelse: du kan tillade enkelte personer at komme ind

Endvidere kan du forhindre deltagerne i:

 1. at dele skærm
 2. at bruge chatten
 3. at omdøbe sig
 4. at "unmute" sig selv
 5. at starte deres kamera

Hvis du panikker helt, kan du slå ALLE funktioner fra ved

 1. at klikke på Suspend Participant Activites: dette slår alt fra, indtil du genaktiverer dem. Dette slår funktionerne 3-7 fra, og du kan efterfølgende gå ind og reaktivere dem en for en.
Zoom Meeting