Zoom - Opret fjernundervisning/møde med Zoom

Bemærk: alle medarbejdere og studerende har adgang til Zoom med deres Absalon-loginoplysninger via http://zoom.pha.dk

Vi anbefaler, at Absalons brugere benytter sig af Zooms software til hhv. laptop, tablet og Smartphone. Alternativt kan man også koble sig på via en webbrowser til http://zoom.pha.dk

Test Zoom lyd og kamera: zoomtest.pha.dk.  

Opret virtuelt 'her-og-nu' møde/undervisningsgang
1. Via Zoom-software på PC og Mac
Zoom
 1. Hurtigt “her og nu” møde
  Under HOME: Tryk på ‘New Meeting’
 2. Planlagt møde
  Under HOME: Tryk på ‘Start’ ud for det konkrete møde
 3. Tryk på ‘Join with Computer Audio
  Tip: udfør test af lyd inden mødet starter (tryk ‘Test Speaker and Microphone’ og følg vejledningen)
Zoom Participant ID: 485809
2. Alternativt via en webbrowser
Meeting Information - Zoom – Google Chrome
Launch Meeting - Zoom – Google Chrome
 1. Klik på ‘Personal Meeting Room’
 2. Kopier/indsæt URL ind i email, og send den til dine her-og-nu deltagere.
 3. Tryk 'Start Meeting'
 4. Vælg enten at aktivere mødet via downloadet software eller via browser (tryk ‘start from your browser’).
 5. Vælges møde via downloadet software:
  Tryk på ‘Join with Computer Audio
  Tip: udfør test af lyd inden mødet starter (tryk ‘Test Speaker and Microphone’ og følg vejledningen)
 6. Vælges møde via browser
  Tryk på ‘Join Audio by Computer’
Zoom Participant ID: 485809
512 607 992 Testeksempel – Google Chrome
Planlæg nyt virtuelt møde/undervisningsgang
1. Via itslearning (ressource i en plan)

I itslearning kan man oprette en 'Zoom oversigt'. Oversigten deles på tværs af alle planerne i det enkelte rum. Linket til Zoom-oversigten kan angives med individuelle overskifter, men indholdet bliver delt på tværs af alle planer i rummet UDEN direkte reference til dato og tidspunkt for den enkelte plan.

 • Vælg den plan, hvor du ønsker at oprette en Zoom-oversigt
 • Tilføj en ressource (vis alle)
 • Vælg Zoom-møde
 • Du har nu oprettet en Zoom-oversigt over fjernundervisning i den aktuelle plan
  Tip: Navngiv den evt. 'Fjernundervisning', som en fælles referenceramme for alle plannerne.
 • I Zoom-oversigten har du en række muligheder:
  1. Omdøb navnet på oversigten til et sigende navn, som du selv vælger, f.eks. 'Fjernundervisning'
  2. Oversigt over planlagte møder
  3. Oversigt over afholdte møder
  4. Dit personlige møderum
  5. Opret et nyt planlagt møde ('Schedule a New Meeting')
  6. Liste over møderne (klik på titlen for at redigere mødet)
  7. Klik 'Start' for at starte det enkelte møde.
  8. Klik 'Delete' for at slette det enkelte møde.

Bemærk: Cloud Recordings er pt. slået fra, og er ikke en mulighed. Læs mere under Avancerede indstillinger, mht. hvordan du kan optagelse din fjernundervisning.

itslearning – Google Chrome

Zoom og itslearning-app'en
Vær opmærksom på, at studerende IKKE kan klikke på et  Zoom-link i itslearnings mobilapp (IOS og Google Play). Dette giver pt. en fejl. Vi anbefaler derfor, at den studerende bruger sin laptop, når vedkommende ønsker at deltage i en online fjernundervisning via Zoom-linket i itslearning.

Planlæg et møde

De oftest benyttede indstillinger i oprettelsen af et planlagt møde:

 1. Tryk på 'Schedule a New Meeting' i oversigten.
 2. Indtast emne for undervisningen.
 3. Indtast evt. en kort beskrivelse om undervisningen.
 4. Vælg dato og klokkeslet for, hvornår undervisningen skal holdes
  Bemærk: Tiden angives her i AM/PM. Dette er et format, som DIGITAL arbejder på at få rettet til 24 timer.
 5. Angiv, hvor lang tid undervisningen forventes at vare.
  Bemærk: Der er her tale om et estimat, der ingen indflydelse har på afholdelsen, men som mere skal hjælpe med at angive, hvor lang tid du forventer at undervisningen skal vare.
 6. Afslut oprettelsen ved at trykke på 'Save'
Nyt Zoom møde – Google Chrome

Derefter får du et resumé af den planlagte undervisning. Dette vindue kan herefter lukkes ned.

2. Via Zoom-software på PC og Mac

Planlagt mødeaktivitet

Zoom
 1. Under HOME: Tryk på ‘Schedule’
 2. Topic: Indtast navn
 3. Start: Indtast dato og tidspunkt
 4. Duration: Angiv hvor lang tid aktiviteten formodes at vare
 5. Meeting ID: Vælg Generate Automatically
 6. Password: Vælg enten foreslået password eller sæt et nyt
  (brug af password er pr. 27. september 2020 et sikkerhedskrav)
 7. Video: Ønskes video aktiveret fra starten for hhv. host og deltagere?
 8. Audio: Vælg Telephone and Computer Audio
 9. Afslut planlægningen ved at trykke på ‘Schedule’
Zoom
Zoom

10. Klik på 'tre prikker'
11. Kopier URL til begivenheden

I itslearning kan linket indsættes som et Notat til en plan (se nedenfor).

12. Indtast overskrift
13. Indsæt kopieret URL (brug evt. linkværktøjet til at gøre URLen klikbar)
14. Tryk Gem

Notat – Google Chrome
3. Alternativt via en webbrowser
My Meetings - Zoom – Google Chrome
 1. Planlagt møde
 2. Topic: Indtast navn
 3. When: Indtast dato og tidspunkt
 4. Duration: Angiv hvor lang tid aktiviteten formodes at vare
 5. Meeting ID: Vælg Generate Automatically
 6. Meeting Password: Vælg enten foreslået password eller sæt et nyt
  (brug af password er pr. 27. september 2020 et sikkerhedskrav)
 7. Video: Ønskes video aktiveret fra starten for hhv. host og deltagere?
 8. Audio: Vælg Both
 9. Meeting Options
  1. Breakout Room pre-assign: manuel grupperumsoprettelse (hvis aktuelt)
  2. Record the meeting automatically on the local computer: optag til underviserens egen computer ved start.
 10. Alternative Hosts: angiv hvis der er mere end én underviser, der skal kunne styre begivenheden
 11. Afslut planlægningen ved at trykke på ‘Save’
 12. Kopier URL til aktiviteten:
  Tryk på 'Copy the invitation'
  Tryk på 'Copy Meeting Invitation'
Schedule a Meeting - Zoom – Google Chrome
Schedule a Meeting - Zoom – Google Chrome

I itslearning kan linket indsættes som et Notat til en plan (se nedenfor).

10. Indtast overskrift
11. Indsæt kopieret URL (brug evt. linkværktøjet til at gøre URLen klikbar)
12. Tryk Gem

Notat – Google Chrome