IT vejledninger på AbsalonGenerelle IT vejledninger på AbsalonIT for medarbejdereZoomBrug Zoom i forbindelse med online mundtlig prøve (for eksaminator)

Brug Zoom i forbindelse med online mundtlig prøve (for eksaminator)

Zoom gør det muligt at afholde online mundtlig prøve, hvor eksaminator, censor og studerende i en brugervenlig platform kan deltage.

Absalon har valgt den version af Zoom, der er leveret af DeiC via NorduNet. Denne version af Zoom afvikles på skandinaviske servere og tilbyder derfor Absalons medarbejdere og studerende en sikker digital platform til fjernundervisning, møder og online mundtlige prøver.

Læs mere om 'Zoom og IT-sikkerhed'

Du kan altid teste dit Zoom setup på, så du er sikker på at lyd og video virker.

Test Zoomlyd og -billede her: zoomtest.pha.dk.

1. Installer Zoom inden prøven

Denne vejledning forudsætter, at du har installeret Zoom klienten og er logget ind.

Klik her hvis du vil se, hvordan du installerer Zoom klienten: Installer Zoom klienten

2. Teknisk forberedelse inden prøven (vigtigt)

Start Zoom klienten.

Når du har startet Zoom-klienten, skal du trykke på følgende, for at åbne dine private indstillinger:

 1. Tryk på: "Meetings"
 2. Tryk herefter på: "My personal Meeting ID (PMI)"
 3. Tryk til sidst på "Edit"

Hvis billedet ikke ser ud som oven for, kan det være fordi, at vinduet er for smalt. Udvid vinduet for at se det hele.

Zoom
 1. Under Security, skal der være flueben i "Waiting Room"
  Bemærk: dette er meget vigtigt, og en forudsætning for at du kan afvikle online mundtlig prøve.
 2. Sæt Video til "On" for både Host og Participants
 3. Tryk på "Save"
3. Ved prøvedagens start

Start Zoom klienten.

 1. Vælg 'Home' (forsiden)
 2. Tryk på 'New Meeting' for at starte dit møderum
Zoom

3.   Tryk på: "Join with Computer Audio"
     Du kan teste din lyd en ekstra gang ved at trykke på: "Test speaker and Microphone"

4.   Du har nu startet prøverummet.

4. Afholdelse af online mundtlig prøve

Hvis det ikke lykkes for den studerende at åbne linket, skal den studerende straks skrive til eksaminator. Mail adressen finder vedkommende på eksamensplanen i Wiseflow. Alternativt kan man finde eksaminators mail adresse her: https://phabsalon.dk/om-absalon/find-og-kontakt.

1.   Deltagerne begynder at ankomme i venteværelset.

2.   Tryk på "Manage participants" for at få vist deltagerlisten og venteværelset i højre side.

3.   For at lukke deltagerne ind i prøverummet, skal du trykke på:      

 1. "Admit" for at lukke en enkelt deltager ind
  Bemærk: Vær opmærksom på hvem, du lukker ind i prøverummet, da der kan være flere personer, der venter på at komme ind.
 2. "Admit all" for at lukke alle ind
 3. "Message" for at skrive en besked til personerne i venteværelset
  Personer i venteværelset kan ikke svare på disse beskeder
 4. "Remove" for at fjerne en person fra venteværelset
  Bemærk: Fjerner du en person fra venteværelset, kan denne person ikke komme ind igen.

    Du bestemmer selv hvem og i hvilken rækkefølge, du vil lukke deltagerne ind til prøven.

6.   Prøven kan begynde

Ved prøvens start skal den studerende bekræfte at nødproceduren er kendt (link til nødproceduren nederst i denne vejledning).

Du og censor skal orientere den studerende om det møde ID, der skal anvendes i tilfælde af at nødproceduren tages i brug. Møde-ID (meeting ID) findes i øverste venstre hjørne i Zoom-mødet, ved at klikke på ”i”.

Zoom

I prøverummet har du følgende muligheder:

 1. Tænd og sluk for din mikrofon
 2. Tænd og sluk for dit kamera
 3. Vis en liste over deltagerne i prøverummet og i venteværelset.
  Mødelederen kan desuden slå lyd til og fra samtlige deltagere.
 4. Share Screen hvis du vil dele noget fra din egen skærm
Zoom

Vær opmærksom på, at du i deltagerlisten kan slå lyd til og fra for deltagerne.

5. Votering - brug af venteværelset ('waiting room')

I forbindelse med votering skal du sende den studerende tilbage i venteværelset, så du og censor er alene i prøverummet.

 1. Tryk: "More" ud for navnet på vedkommende, som du ønsker at "parkere" i venteværelset
 2. Vælg: "Put in waiting room"
  OBS: Kontroller, at det kun er de ønskede personer, der nu står som "Participants" i prøverummet.
 1. Efter votering skal du hente den studerende tilbage i prøverummet.
  Tryk på 'Manage participants, hvis du ikke allerede har deltagerlisten vist i højre side.

7.   For at hente den studerende tilbage i prøverummet, skal du trykke på:

 1. "Admit" for at hente den enkelte studerende tilbage
  Bemærk: Vær opmærksom på hvem, du lukker ind i prøverummet, da der kan være flere personer, der venter på at komme ind.
Zoom Meeting ID: 555-607-8310
6. Afslutning af prøve

Når den studerende har modtaget sin bedømmelse, skal du igen sende vedkommende ud i venteværelset. Herfra kan den studerende lukke Zoom.

7. Nødprocedure for online mundtlig prøve

Hvis eksaminator og censor beslutter at fortsætte prøven med nødproceduren, skal den studerende gøre følgende:

 1. Ring til: +45 89 88 37 88
 2. Indtast mødekoden (kun tal), som den studerende har noteret sammen med eksaminator ved prøvens start, fortsæt ved at trykke på '#’
 3. Tryk på ‘#’ for at springe ’Participant ID’ over.
 4. Den studerende deltager nu i prøven via din telefon, og kan deltage med lyd.